BOOST til kultur- og idrettsaktiviteter

BOOST er en tilskuddsordning som i koronatiden skal øke deltakelsen i kultur- og idrettsaktiviteter i Jevnaker kommune.

Dette kan være tiltak for å øke rekruttering, eller tiltak som gjør det enda mer attraktivt å delta i aktiviteten.

Tiltak for barn og unge er prioritert, men vi ønsker søknader om tiltak for alle aldersgrupper velkommen!

I tillegg gis det rom for å søke kompensasjon for tapte inntekter eller merkostnader som følge av koronasituasjonen. Dette gjelder organisasjoner som ikke har hatt mulighet til å søke Kulturdepartementets ordninger for dette.

Det er Sparebankstiftelsen Jevnaker Lunner Nittedal som finansierer denne tilskuddsordningen, som administreres av Jevnaker kommune.

Her kan du søke om Boost

Søknadsfrist: 26. oktober

Boost