Barnehageplass?

- søknadsfrist er 1.mars

Nå nærmer det seg søknadsfristen for å få barnehageplass. Søknadsfristen for hovedopptaket er 1.mars.


 

De som har rett til barnehageplass oppfyller disse tre vilkårene:

  1. Er bosatt i Jevnaker innen utgangen av november i opptaksåret.
  2. Fyller ett år innen utgangen av november i opptaksåret.
  3. Har søkt INNEN FRISTEN 01.03. det aktuelle opptaksår.

Retten gjelder da plass i en barnehage i kommunen fra august i det aktuelle opptaksår. De som har barn født i september, oktober og november kan kreve plass fra den måneden barnet fyller ett år. 

 

Les mer om hvordan du søker: slik søker du (VISMA)

Les mer om barnehagene våre her: barnehagene i Jevnaker

Les mer om tilvenning i barnehagen: ny i barnehagen