Dagsenteret åpner gradvis

- for mindre grupper

Dagsenteret for personer med demens planlegger oppstart for mindre grupper fra i dag, den 11.mai. 

Fra 25. mai vil det bli oppstart for Dagsenteret for eldre, for de som er avhengig av drosjetilbudet, også dette i mindre grupper. Tilbudet vil bli gitt i omsorgsboligens fellesstue i Bergerbakkveien 2c

Det er allerede opprettet en «ute gruppe» for de som bor i nærområdet og i omsorgsboligen.

Ljungberggården aktivitetssenter åpnet forsiktig i forrige uke, i første omgang for fem hjemmeboende. Også Frisklivssentralen vil gradvis starte opp med aktiviteter.

 

Bildet viser de fra dagsenteret ved JORS på tur.