Ingen sommerjobber for ungdom i år

Jevnaker kommune kan ikke tilby sommerjobb til ungdom i år. Dette skyldes den ekstraordinære belastningen på Jevnaker kommunes driftsapparat i forbindelse med Korona-situasjonen.

Sommerjobb for ungdom sysselsetter årlig et tredvetalls ungdommer i sommerjobber innenfor barnehage, SFO, helse og omsorg, teknisk drift og renhold. Ordningen gir mange Jevnakerungdom sine første viktige jobberfaringer og CV-punkter. Det er derfor med tungt hjerte at kommunen må avlyse utlysingen av sommerjobber for 2020.

-Vi har utsatt denne avgjørelsen i det lengste, i håp om at situasjonen kunne åpne opp for å gjennomføre som normalt, Men vi er nå i en situasjon hvor alle våre tjenestesteder, og da særlig helse og drift/renhold, må håndtere massive utfordringer, hvor situasjonen endrer seg fra dag til dag, og innbyggernes liv og helse må prioriteres først, sier virksomhetsleder for kultur, Øyvind Norstrøm, som representerer prosjektgruppa for ordningen

Kommunen tar sikte på å gjennomføre sommerjobb for ungdom som normalt fra og med sommeren 2021.