Invitasjon til åpent møte om tjenestetilbud i Helse- og omsorg

Tid: Onsdag 20. mars klokken 18.00-19.30

Sted: Kantina på Jevnaker omsorgs- og rehabiliteringssenter (JORS)

Vi snakker om:

  • Livsgledehjem
  • Hverdagsmestring
  • Mål og tanker for 2019 og fremover

Det blir en orientering fra kommunalsjefen, før representanter fra de aktuelle tjenestene får ordet. Det vil bli mulighet for spørsmål og diskusjon.

Velkommen!