Nå må du lese av vannmåleren!

- fristen er 31.desember!

Bildet viser en kran som det renner vann ut av. Noen vasker hender.

I disse dager sender vi ut kort for vannmåleravlesning! Er du klar?

Svarfrist for avlesningen er den 31.desember. Normalt kommer faktura for oppgjør i februar.

De som ikke leser av vannet, vil få en faktura der forbruket er beregnet ut fra forventet forbruk.

Avlesning kan leveres både på manuelle kort, telefon og nett. 

Vi oppfordrer så mange som mulig til å benytte seg av måleravlesning via internett.

Du logger deg inn på denne siden for å sende inn avlesningen:

http://vann.jevnaker.kommune.no

 

Andre måter å gjøre dette på:

Sende i posten: klipp av svarkortet og postlegg det. Porto er allerede betalt.

E-post: vår adresse er: frky@jevnaker.kommune.no. Ved e-post henvendelse ber vi om at du registrerer eiendommens gårds- og bruksnr, evt. festenr, seksjonsnr, målernummer, dato for ny avlesning og avlest målerstand.

 

Du har selv ansvaret for rett avlesning av vannmåleren. Ansvaret gjelder også jevnlig kontroll med forbruket slik at evt. store avvik som følge av feilmåling, feilavlesning eller lekkasjer (dryppende kraner, lekkasje i wc etc.) kan avdekkes tidligst mulig. Vannlekkasjer blir registrert i telleverket som forbruk og blir belastet abonnenten.