Ny rektor ved Bergerbakken

Kari Marie Engnæs blir ny rektor ved Bergerbakken skole. Hun har i de siste 12 årene jobbet som rektor ved Lunner barneskole.  

Kari Marie EngnæsKari Marie har erfaring som lærer og skoleleder fra Gran, i tillegg til å jobbe som rektor og skolesjef i Lunner.  Engnæs var rektor ved etableringen av Lunner barneskole som var et resultatet av nedlegging av flere skoler i Lunner. Hennes erfaring fra etablering av en ny skole og å skape en felles skolekultur vil komme godt med i rektorjobben på Bergerbakken skole.

Kari Marie vil starte opp som rektor ved Bergerbakken skole til høsten og vi ønsker henne velkommen til Jevnaker kommune.

Foto: Privat