Nye karantenereglene fra 1. juni

- Hva betyr de for deg?

Når en person blir syk med covid-19, skal alle nærkontaktene følges opp i 10 dager.  Det nye er at vi nå har to hovedgrupper nærkontakter som følges opp forskjellig.

 

Fra 1. juni gjelder følgende:

  • Det er bare husstandsmedlemmer eller tilsvarende nære personer som skal i karantene.
  • De som er nærkontakter men har vært utsatt for mindre smitterisiko enn hustandsmedlemmer, skal ikke i karantene. De skal følges opp med testing og smittevernråd og skal i tillegg overvåke egen helse (selvmonitorering).

At oppfølgingen er forskjellig for «hustandsmedlemmer og tilsvarende» og «andre med mindre kontakt», skyldes ulik risiko for smitte.

Smitterisikoen påvirkes mest av hvor lenge man har vært i nærheten av den syke, og hvor tett den fysiske kontakten har vært. I tillegg har det betydning om den smittede hoster eller nyser mye, om man har delt et lite rom innendørs, og om kontakten har vært i den mest smittsomme perioden tidlig i sykdomsforløpet.

 

Hva menes med «husstandsmedlemmer og tilsvarende nære kontakter»?

Eksempler på nærkontakter som kan ha hatt tilsvarende nær kontakt, kan være de man deler bolig/hus med, kjæreste, nærmeste kollega i kontorfellesskap, samme kohort (gruppe) i barnehagen eller samme elevgruppe på skolen på 1. til 4. trinn.

Dessuten kommer en person som har pleiet en covid-19-syk, og som ikke har brukt  anbefalt beskyttelsesutstyr, i denne gruppa.

 

Les mer om nærkontakter og hvordan de skal følges opp hos: fhi.no/karanteneregler

 

Illustrasjon fra Fhi.no