Slik tester du deg for Covid-19

Dersom du er syk og har symptomer på luftveisinfeksjoner gjør du følgende:

 • Ta kontakt med din fastlege. Ikke møt opp på legekontoret direkte.
 • Dersom legen mener at du skal testes blir du henvist videre til: Teststasjonen ved Samfunnshuset Legesenter.
 • Prøvesvar kommer i løpet av et par dager. Inntil svaret kommer må du holde deg hjemme i karantene.

Informasjon om fastlegene og daglegevakt i Jevnaker finner du her: https://www.jevnaker.kommune.no

NB! Dersom du er akutt syk, ring legevakt på telefon: 116 117 eller 113.

 

Symptomer:

De vanligste symptomene ved covid-19 er:

 • hoste og/eller feber.
 • Senere i forløpet er det en del som utvikler tungpustethet.
 • Hodepine
 • Symptomene ved covid-19 er hos de fleste overlappende med symptomer på andre luftveisinfeksjoner, som forkjølelse og influensa, særlig ved mindre alvorlig sykdom. Symptomene kan også minne litt om allergi.

Les mer om symptomene for Koronaviruset her: https://www.fhi.no/

 

Kriterier for testing:

Folkehelseinstituttet tilrår at det utføres test av alle personer med akutt luftveisinfeksjon som har feber, hoste eller tungpustethet, eller som lege mistenker har covid-19. Ved manglende kapasitet bør grupper testes i prioritert rekkefølge: 

 1. Pasient med behov for innleggelse.
 2. Pasient/beboer i sykehjem eller annen helseinstitusjon.
 3. Ansatt i helsetjenesten med pasientnært arbeid.
 4. Person over 65 år, eller voksen med underliggende sykdom.
 5. Person som er i karantene pga nærkontakt til et bekreftet tilfelle av covid-19, eller etter reise.
 6. Ansatt, barn eller elev i gjenåpnet barnehage, skole eller skolefritidsordning.
 7. Andre med mistenkt covid-19.

Kategori 1-3 bør testes på vid indikasjon. Kategori 6-7 bør fortrinnsvis se det an hjemme i 2 døgn før test vurderes.  Dersom testresultatet er negativt, og det fortsatt er mistanke om covid-19, kan retesting vurderes. Døde i helseinstitusjon som lege mistenker hadde covid-19, bør testes post mortem for covid-19. Personer uten symptomer bør vanligvis ikke testes. 

 

Har du spørsmål om Covid-19?

Send e-post til korona@jevnaker.kommune.no

Oppdatert informasjon får du også hos Folkehelseinstituttet: fhi.no

Teststasjonen ved JORS.