Kontakt oss

Jevnaker kommune

Kirkegata 6
3520 Jevnaker

Finn kontaktpersoner

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 09.00-15.00

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks: 
61 31 58 50

E-post:
postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer 0532
Organisasjonsnummer 961 381 363

Varm mat levert hjem

Kommunen tilbyr middag/varm mat alle ukedager til hjemmeboende. For nærmere informasjon se artikkel om matombringing  eller ta kontakt med kjøkkenet ved Jevnaker omsorgs- og rehabiliteringssenter, JORS, tlf 613 15 923.