Vi trenger deg

- i helse og barnehage

Vi er heldige som har så mange svært dyktige helsearbeidere som akkurat nå står på dag og natt. Men slik korona-situasjonen er på Jevnaker nå, er flere tjenester under press. Derfor søker vi vikarer for rask ansettelse innenfor helse og omsorg, og i barnehagene våre.

 

HELSE OG OMSORG

Vi trenger flere vikarer og tilkallingsvikarer for rask ansettelse.
Vi søker deg som har følgende kompetanse:
  • Sykepleier
  • Legesekretær
  • Helse- og omsorgsarbeider
  • Fysioterapeut
  • Ergoterapeut
  • Anne helsefaglig kompetanse/utdannelse
Studenter og elever innen helsefag er også velkommen til å melde seg.
Vikariatene er lønnet etter gjeldende regelverk.

BARNEHAGE

 Barnehagene i Jevnaker kommune trenger raskt å få utvidet sin base av vikarer knyttet til den pågående smittesituasjon i Jevnaker.
Vi søker tilkallingsvikarer som på kort varsel kan ta på seg vikaroppdrag ved sykdom eller ferier.