Kontakt oss

Jevnaker kommune

Besøksadresse: Kirkegata 6, 3520 Jevnaker

Postadresse: Postboks 60, 3521 Jevnaker.

Finn kontaktpersoner

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 10.00-14.00

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks: 
61 31 58 50

E-post:postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer: 3053
Organisasjonsnummer: 961 381 363

Utsendelse av faktura

Jevnaker kommune digitaliserer utsendelse av faktura

Jevnaker kommune innfører nye rutiner for utsendelse av faktura. Dette gjøres for å effektivisere og redusere kostnader. Den nye formen for utsendelse resulterer i en ny fakturablankett.

 

Hva betyr dette for deg?

Løsningen innebærer at alle faktura blir forsøkt sendt digitalt, via AvtaleGiro, eFaktura, Vipps Regning, digital postkasse (Digipost eller eBoks) eller som vedlegg i en e-post. Hvis dette ikke er mulig blir  fakturaen levert som papirfaktura i postkassen din. Fakturaen du mottar i posten kan ikke benyttes for betaling via brevgiro. Da må du benytte en tom bankgiroblankett og fylle ut nødvendig informasjon. Tomme giroblanketter fås i banken eller på servicetorget i kommunen. Servicetorget kan også være behjelpelig med utfylling av giro.

 

eFaktura
eFaktura er vår mest foretrukne distribusjonskanal, og vi vil anbefale alle våre kunder å opprette eFakturaavtale. eFaktura sikrer at fakturaen kommer kjapt frem, samt at den er ferdig utfylt så du slipper å taste kontonummer, KID og beløp.

 

AvtaleGiro
Hvis du har Avtalegiro, vil du ikke merke noen endringer. En god løsning for deg som ikke har nettbank eller andre digitale løsninger vil da være å opprette AvtaleGiro  med varsling, så får du tilsendt belastningsoppgave i posten.

 

Faktura via Vipps
Gjennom den nye løsningen har vi nå mulighet til å tilby Vipps Regning. Dette forutsetter at du benytter Vipps, og har aktivert Vipps Regning inne i appen. I tillegg må du være registrert med gyldig mobiltelefonnummer i vårt kunderegister. Ta kontakt med oss og oppgi telefonnummer dersom du ønsker å motta fremtidige fakturaer på Vipps.

 

Faktura i Digipost / eBoks
For å motta faktura på Digipost/eBoks fordrer det at du har opprettet en digital postkasse hos en av disse leverandørene. Dersom du allerede har avtale om eFaktura eller AvtaleGiro med kommunen vil disse bli foretrukket framfor Digital Postkasse.

 

Faktura som vedlegg i e-post
Ønsker du å få fakturaen tilsendt som et PDF-vedlegg til e-post, kan du kontakte oss for å få registrert din epostadresse i vårt system. Dersom du har andre digitale kanaler som avtalegiro, eFaktura, Vipps regning eller Digital postkasse, vil disse bli foretrukket fremfor e-post.

 

Faktura levert i postkassa
Dersom vi ikke får treff i noen digitale kanaler, vil fakturaen bli levert i postkassa på samme måte som tidligere. Forskjellen er at utseende på fakturaen er noe endret. Den nye blanketten har ikke girodel i bunnen. Betaler du via brevgiro, må du benytte en tom giroblankett. Dette fås i banken, eller på servicetorget i kommunen. Servicetorget kan også være behjelpelig med utfylling av giro.