Kontakt oss

Eiendomsskatt, kontaktpersoner:

Ragnhild Collet-Hanssen
Ragnhild.Collet-Hanssen@jevnaker.kommune.no
Tlf. 936 88 603 

May-Britt Mayer Johnsen
May-BrittM.Johnsen@jevnaker.kommune.no
Tlf. 924 00 694 

Jevnaker kommune

Kirkegata 6
3520 Jevnaker

Finn kontaktpersoner

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 10-14

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks: 
61 31 58 50

Kommunenummer 3053
Organisasjonsnummer 961 381 363

Bolig med boligverdi fra Skatteetaten (formuesgrunnlag)

Om skatteetatens fastsettelse av formuesgrunnlag.

I Jevnaker kommune skal Skatteetatens formuesgrunnlag benyttes når dette foreligger. Kommunen mottar formuesgrunnlaget fra Skatteetaten. 

I de tilfeller det ikke foreligger formuesgrunnlag fra Skatteetaten, takserer kommunen boligene selv ved hjelp av takstmann.

Skatteetaten beregner en boligverdi basert på SSBs statistiske opplysninger om omsatte boliger. I beregningen tas det hensyn til din boligens beliggenhet, areal, byggeår og type bolig.

https://www.skatteetaten.no/person/skatt/hjelp-til-riktig-skatt/bolig-og-eiendeler/bolig-eiendom-tomt/formuesverdi/egen-bolig-primarbolig/slik-beregnes-formuesverdien/  

Formuesverdien på boligen din er forhåndsutfylt i skattemeldingen basert på de opplysningene du har rapportert til Skatteetaten. Du finner opplysningene i skattemeldingen post 4.3.2. - Boligopplysninger – Grunnlag for formuesverdi.

Dersom du mener Skatteetatens formuesgrunnlag er feil på boligen din, må du henvende deg til skatteetaten. Kommunen har ingen innvirkning på dette, og kan heller ikke behandle klager eller omgjøre vedtak på fastsettingen. Alle klager på boligverdi/formuesgrunnlaget, må rettes til Skatteetaten.

Informasjonsbrev sendt til eierne av bolig med boligverdi (formuesgrunnlag) fra Skatteetaten  finner du her.

Informasjonsbrev juni 2015

Tidligere utsendt informasjon finner du på linken under.

Nærmere informasjon finner du her.

.