Kontakt oss

Eiendomsskatt, kontaktpersoner:

Ragnhild Collet-Hanssen
Ragnhild.Collet-Hanssen@jevnaker.kommune.no
Tlf. 936 88 603 

May-Britt Mayer Johnsen
May-BrittM.Johnsen@jevnaker.kommune.no
Tlf. 924 00 694 

Jevnaker kommune

Kirkegata 6
3520 Jevnaker

Finn kontaktpersoner

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 10-14

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks: 
61 31 58 50

Kommunenummer 3053
Organisasjonsnummer 961 381 363

Eiendomsskattelister - offentlig ettersyn

Med hjemmel i eiendomsskatteloven § 15 legges eiendomsskattelistene ut til offentlig ettersyn. I tillegg til nettsida legges listene ut på servicetorget i Jevnaker Samfunnshus i perioden fredag 28.februar til og med fredag 20. mars 2020. 

Listene viser de skattepliktige eiendommene med angivelse av matrikkelnummer (gårds-, bruks- og eventuelt festenummer), eiendomsskattetaksten, skattesatsen, bunnfradrag (på bolig og fritidseiendom) og utregnede eiendomsskattebeløp.

Eventuelle klager må være kommet til kommunen innen tirsdag 14. april 2020.

Eiendomsskatteliste for  Bolig og fritid

For boligeiendom benytter kommunen tall (formuesgrunnlag) fra Skatteetaten som grunnlag for utskriving av eiendomsskatt.  Har kommunen ikke mottatt formuesgrunnlaget,  for boligen er skattetaksten fastsatt av sakkyndig takstnemnd ettr taksering fortatt av takstmann.

Næring

Næringseiendommer har en eiendomsskattetakst fastsatt av en sakkyndig takstnemnd.

Eiendommer fritatt med hjemmel i eiendomsskatteloven § 7 Fritak