Kontakt oss

Eiendomsskatt, kontaktpersoner:

Ragnhild Collet-Hanssen
Ragnhild.Collet-Hanssen@jevnaker.kommune.no
Tlf. 936 88 603 

May-Britt Mayer Johnsen
May-BrittM.Johnsen@jevnaker.kommune.no
Tlf. 924 00 694 

Jevnaker kommune

Kirkegata 6
3520 Jevnaker

Finn kontaktpersoner

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 10-14

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks: 
61 31 58 50

Kommunenummer 3053
Organisasjonsnummer 961 381 363

Fritak

Eiendomsskatten gjelder faste eiendommer i hele kommunen med unntak av eiendommer som er fritatt etter eiendomsskatteloven § 5.

Eiendommer som ble innvilget fritak etter eiendomsskatteloven § 7a («eigedom åt stiftingar eller institusjonar som tek sikte på å gagna ein kommune, eit fylke  eller staten») eller § 7b («bygning som har historisk verde») i 2020 har kommunestyret innvilget fritak også i 2021. 

Kommunestyret kan etter søknad vurdere fritak for eiendom tilhørende stiftelser, organisasjoner eller institusjoner etter bestemte kriterier i hht. Eiendomsskattelovens § 7.

Nærmere om hvem som kan søke fritak finner du her.