Kontakt oss

Eiendomsskatt, kontaktpersoner:

Ragnhild Collet-Hanssen
Ragnhild.Collet-Hanssen@jevnaker.kommune.no
Tlf. 936 88 603 

May-Britt Mayer Johnsen
May-BrittM.Johnsen@jevnaker.kommune.no
Tlf. 924 00 694 

Jevnaker kommune

Kirkegata 6
3520 Jevnaker

Finn kontaktpersoner

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 10-14

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks: 
61 31 58 50

Kommunenummer 3053
Organisasjonsnummer 961 381 363

Fritidseiendommer

Informasjon om fritidseiendommer finner du her.

Ved fastsettelse av takstgrunnlaget for fritidseiendommer, skal eiendommen besiktiges av takstmann. Sakkyndig takstnemnd fastsetter eiendomsskattegrunnlaget ut fra takstmannens forslag. Se forøvrig rammer og retningslinjer for eiendomsskattetaksering.

Informasjonsbrev juni 2015.