Kontakt oss

Eiendomsskatt, kontaktpersoner:

Ragnhild Collet-Hanssen
Ragnhild.Collet-Hanssen@jevnaker.kommune.no
Tlf. 936 88 603 

May-Britt Mayer Johnsen
May-BrittM.Johnsen@jevnaker.kommune.no
Tlf. 924 00 694 

Jevnaker kommune

Kirkegata 6
3520 Jevnaker

Finn kontaktpersoner

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 10-14

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks: 
61 31 58 50

Kommunenummer 3053
Organisasjonsnummer 961 381 363

Klage

Klage
Dersom du mener Skatteetatens boligverdi er feil, må du kontrollere de opplysningene Skatteetaten har om din bolig:

  • Primærareal (P-areal)
  • Byggeår
  • Boligtype

Disse faktaopplysningene om boligen finner du under Grunnlag for likningsverdi på side 2 i selvangivelsen. Likningsverdien utgjør 25 prosent av boligverdien for primærbolig, og 90 prosent av boligverdien for sekundærbolig.

Hvis opplysningene om din bolig er feil, må du selv sende klage direkte til Skatteetaten.  Det gjelder også dersom du mener boligverdien er for høy i forhold til antatt markedsverdi. Klagefrist er seks uker fra skatteseddel/faktura ble sendt ut. 

Mer informasjon om dokumentasjon av markedsverdi og klagemuligheter vedrørende Skatteetatens boligverdi finner du på www.skatteetaten.no/bolig. Skatteetaten har telefon 800 80 000.

Det er viktig å være klar over at selv om det fremmes klage, må eiendomsskatten betales innen forfall. Evt. ettergitt beløp vil bli tilbakebetalt.

Ved øvrige spørsmål om eiendomsskatt kan du henvende deg til kommunen. Klager som gjelder tilordning av bunnfradrag eller andre forhold enn Skatteetatens boligverdier sendes skriftlig til kommunen innen en frist på seks uker.

Klageskjema finner du i venstremenyen.