Kontakt oss

Eiendomsskatt, kontaktpersoner:

Ragnhild Collet-Hanssen
Ragnhild.Collet-Hanssen@jevnaker.kommune.no
Tlf. 936 88 603 

May-Britt Mayer Johnsen
May-BrittM.Johnsen@jevnaker.kommune.no
Tlf. 924 00 694 

Jevnaker kommune

Kirkegata 6
3520 Jevnaker

Finn kontaktpersoner

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 10-14

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks: 
61 31 58 50

Kommunenummer 3053
Organisasjonsnummer 961 381 363

Landbruk

Landbruks og skogbrukseiendommer er fritatt fra eiendomsskatt. Unntaket gjelder ikke våningshus, kårbolig med tilhørende garasje eller annen næringsvirksomhet (som ikke tilhører landbruksdriften). I hovedsak skal takstmann foreta befaring/besiktigelse av våningshus og andre bygg på landbrukseiendommer.

Informasjon til eiere av landbrukseiendom med bolig (våningshus) og eiere av bolig uten formuesgrunnlag finner du her.

Informasjonsbrev juni 2015.

Tidligere utsendt informasjon finner du på linken under.

Nærmere informasjon finner du her.