Kontakt oss

Eiendomsskatt, kontaktpersoner:

Ragnhild Collet-Hanssen
Ragnhild.Collet-Hanssen@jevnaker.kommune.no
Tlf. 936 88 603 

May-Britt Mayer Johnsen
May-BrittM.Johnsen@jevnaker.kommune.no
Tlf. 924 00 694 

Jevnaker kommune

Kirkegata 6
3520 Jevnaker

Finn kontaktpersoner

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 10-14

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks: 
61 31 58 50

Kommunenummer 3053
Organisasjonsnummer 961 381 363

Nedsettelse eller ettergivelse av eiendomsskatt

Eiendomsskatten kan, etter søknad, nedsettes eller ettergis dersom det har oppstått forhold som vil gjøre det svært urimelig å innkreve eiendomsskatten, jfr. eiendomsskattelova § 28. Eiere og brukere av en eiendom som er ilagt eiendomsskatt, kan søke.

Eksempler på forhold som kan gjøre det særlig urimelig å innkreve eiendomsskatt er sykdom, brann eller naturkatastrofer. Skatten kan nedsettes helt eller delvis. Skatteyteren har ikke krav på nedsettelse eller ettergivelse. Det er formannskapet som behandler eventuelle søknader. Søknad om nedsettelse eller ettergivelse av eiendomsskatt gjelder for ett år om gangen.

For å få betalingsutsettelse, nedsettelse eller ettergivelse må du sende en søknad til kommunen. Du må legge ved dokumentasjon på alle økonomiske forhold.

Søknadsskjema finner du her.