Kontakt oss

Eiendomsskatt, kontaktpersoner:

Ragnhild Collet-Hanssen
Ragnhild.Collet-Hanssen@jevnaker.kommune.no
Tlf. 936 88 603 

May-Britt Mayer Johnsen
May-BrittM.Johnsen@jevnaker.kommune.no
Tlf. 924 00 694 

Jevnaker kommune

Kirkegata 6
3520 Jevnaker

Finn kontaktpersoner

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 10-14

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks: 
61 31 58 50

Kommunenummer 3053
Organisasjonsnummer 961 381 363

Taksering og befaring

Alle eiendommer (boliger uten formuesgrunnlag fra Skatteetaten, fritidsboliger, boligdelen på landbrukseiendommer, næring, ubebygde tomter), skal  takseres. Unntatt er eiendommer som får automatisk fritak fra eiendomsskatt i henhold til eiendomsskattelovens §5.

Det vil i utgangspunktet kun bli foretatt en utvendig besiktigelse. Vi er derfor ikke avhengig av at eier/eierrepresentant er til stede. Alle som eier eiendom i Jevnaker kommune, som skal besiktiges, vil få tilsendt informasjon med nærmere opplysninger om takseringsarbeidet. De som ønsker å være med på besiktigelsen på sin eiendom må ta skriftlig kontakt med eiendomsskattekontoret. Vi formidler da kontakt med besiktiger, slik at besiktiger kan formidle til eier når befaring skal skje. Besiktigernes rapport fra befaringen er grunnlaget for sakkyndig nemnds fastsettelse av taksten / eiendomsskattegrunnlaget.