Kontakt oss

Jevnaker kommune

Besøksadresse: Kirkegata 6, 3520 Jevnaker

Postadresse: Postboks 60, 3521 Jevnaker.

Finn kontaktpersoner

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 09.00-15.00

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks: 
61 31 58 50

E-post:postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer: 3053
Organisasjonsnummer: 961 381 363

Arealplanlegger - Vikariat

Printer

 

Jevnaker er en kommune i vekst og utvikling, strategisk plassert nær Hønefoss, Oslo og Gardermoen. Ny E16 og Ringeriksbanen er planlagt. Jevnaker er vertskommune for kunst – og kulturinstitusjonene Hadeland Glassverk og Kistefos-Museet, og har et rikt og aktivt kultur-, fritids- og idrettsliv. Veien er kort til Nordmarka, Ringkollen og Norefjell. Sentrum i Jevnaker er Nesbakken, helt i sørenden av Randsfjorden. Kommunen har ca 6850 innbyggere, full barnehagedekning og et godt skoletilbud. Våre verdier er: Nytenkende – Åpen – Redelig.

Vi har ledig vikariat som arealplanlegger (100% stilling) og søker en engasjert og dyktig medarbeider med oppstart fra ca 1. oktober. Vikariatets varighet er fram til 31.12.2021.

Stillingen ligger innenfor kommunalsjefområdet Plan og Samfunn som pr. i dag innbefatter områdene: Plan, næring- og samfunnsutvikling, byggesak, delesak, oppmåling, miljø, brann- og beredskap, vei, vann- og avløp samt eiendomsdrift og forvaltning. Stillingen rapporterer til kommunalsjef.


Arbeidsoppgavene vil i hovedsak bestå av:

 • Behandling av plansaker etter Plan- og bygningsloven
 • Arbeid med kommunens egne planer (kommuneplan, områdeplaner mm.)
 • Koordinering av planprosesser
 • Informasjon og veiledning ovenfor publikum og forslagsstillere og oppfølgning av disse gjennom plansaken
 • Saksforberedelse/saksfremlegg til politisk behandling
 • Deltakelse i relevante samarbeidsfora og kommunikasjon med nabokommuner og regionale myndigheter
 • Arbeid med diverse temaplaner og prosjekter ved behov
 • Andre arbeidsoppgaver må kunne påregnes


Kvalifikasjoner:

 • Utdanning innenfor relevant fagområde fra høyskole eller universitet
 • Ønskelig med 3-5 års relevant arbeidserfaring, fortrinnsvis fra kommunal sektor, men nyutdannede kan også komme i betraktning
 • Kompetanse innenfor relevant lovgivning/regelverk og god juridisk forståelse
 • Gode digitale ferdigheter, kunne beherske saksbehandlingsverktøy, GIS/planverktøy mm.
 • Kjennskap til digitale temakart for saksbehandling av plansaker
 • God norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne

Vi søker en medarbeider som:

 • Er positivt innstilt med god gjennomføringsevne
 • Har godt overblikk, er systematisk og strukturert
 • Evne til å arbeide i team, men har likevel evnen til å arbeide selvstendig og ta ansvar for egne vurderinger og avgjørelser
 • Har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Har god planfaglig forståelse
 • Er engasjert, fleksibel og løsningsorientert
 • Har god kunnskap om offentlig forvaltning og forståelse for kommunens rolle som myndighetsutøver og samfunnsutvikler
 • Har motivasjon og evne til å tilegne seg ny kunnskap

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr:

 • En spennende og selvstendig jobb i et faglig og trivelig arbeidsmiljø
 • Varierte og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Fleksibel arbeidstid
 • Lønn etter avtale
 • Tariffestet pensjons- og forsikringsordning
 • Være med på å utvikle en kommune i vekst

Søknadsfrist: 10. august 2020.

Vil du vite mer om stillingen, ta kontakt med konstituert kommunalsjef Gry B. Munkerud
tlf 92 69 83 76, grm@jevnaker.kommune.no eller arealplanlegger Sigri Rosø Pladsen, siro@jevnaker.kommune.no, telefon 40 90 02 95.

Alle søknader må sendes inn elektronisk via kommunens hjemmeside www.jevnaker.kommune.no

Vi gjør oppmerksom på at etter offentlighetsloven § 25 kan opplysninger om søkeren bli offentlige selv om søkeren har ønsket å ikke å bli ført opp på søkerlisten.  Søker bil i så fall bli kontaktet i forkant.

Kort om stillingen
Referansenr
20/2635
Stillingstittel
Arealplanlegger
Størrelse
100 %
Varighet
Vikariat
Tiltredelse
01.10.2020

Søk på stillingen
Frist
10.08.2020
 
Søk her

Spørsmål til stillingen
Kontakt
Gry B Munkerud, Konstituert kommunalsje
Telefon
92 69 83 76
Kontakt
Sigri Rosø Pladesn
Telefon
40 90 02 95