Kontakt oss

Jevnaker kommune

Kirkegata 6
3520 Jevnaker

Finn kontaktpersoner

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 09.00-15.00

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks: 
61 31 58 50

E-post:
postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer 0532
Organisasjonsnummer 961 381 363

Avdelingsleder, avdeling demens

Printer

 

Jevnaker er en kommune i vekst og utvikling, strategisk plassert nær Hønefoss, Oslo og Gardermoen. Ny E16 og Ringeriksbanen er planlagt. Jevnaker er vertskommune for kunst- og kulturinstitusjonene Hadeland Glassverk og Kistefos-Museet, og har et rikt og aktivt kultur-, fritids- og idrettsliv. Veien er kort til Nordmarka, Ringkollen og Norefjell. Sentrum i Jevnaker er Nesbakken, helt i sørenden av Randsfjorden. Kommunen har 6700 innbyggere, full barnehagedekning og et godt skoletilbud.

Vi søker leder til avdeling for personer med demens, 100 % fast stilling – Helse og omsorg

Avdelingen har 18 heldøgnsplasser, dagsenter med 8 plasser og består av i alt 17,2 årsverk fordelt på 30 medarbeidere. Avdelingsleder vil ha ansvar for daglig drift som sikrer et godt samarbeid med pårørende og andre samarbeidspartnere og at tjenestene er i samsvar med gjeldende lover, forskrifter, kvalitetskrav og vedtak, samt bidra til et godt og helsefremmende arbeidsmiljø. Videre legger vi stor vekt på tett samarbeid med tillitsvalgtfunksjonene og samarbeid i ledergruppen.

Som avdelingsleder har du lyst til å være med på å skape et godt fagmiljø, der vi har fokus på pasienten og kontinuerlig utvikling av tjenestene våre. Du er engasjert, tydelig, god på kommunikasjon og en lagspiller. Du vil inngå i et lederteam med to andre avdelingsledere og virksomhetsleder. Jevnaker kommune satser spesielt på lederutvikling, og du vil delta i et eget lederutviklingsprogram for hele kommunen. Det er utarbeidet funksjonsbeskrivelse for stillingen.

Kvalifikasjonskrav:

 • Du har norsk autorisasjon innenfor sykepleie, gjerne med videreutdanning innen demens eller aldring og eldreomsorg.
 • Du har videreutdanning i adm./ledelsesfag, eller relevant erfaring.
 • Du behersker norsk muntlig og skriftlig
 • Du har gode IKT kunnskaper, og gjerne erfaring med Visma Profil.
 • Du liker å videreutvikle deg, og dele dette med andre.
 • Du behersker å arbeide både selvstendig og i team.
 • Løsningsorientert
 • Personlige egenskaper vektlegges.

Du må levere tilfredsstillende politiattest som ikke er eldre enn 3 måneder ved tilsetting.

Lønns- og arbeidsvilkår:

Vi tilbyr:

 • Et godt arbeidsmiljø og gode utviklingsmuligheter
 • Gode låne- og pensjonsordning gjennom KLP
 • Fri gruppelivs- og ulykkesforsikring
 • Inkluderende arbeidslivsordning
 • Fokus på kontinuerlig forbedring og medarbeiderskap
 • Lønn etter avtale
 • Dagtidsarbeid 37,5 t/u. Arbeid hver 6. helg.

For stillingene gjelder de til en hver tid gjeldende lover, tariffavtale og reglementer.

Det gjøres oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har bedt om ikke å bli ført opp på søkerliste.

Jevnaker kommune har innført elektroniske søknadsskjemaer, og alle søknader skal sendes inn elektronisk.

 

 

Kort om stillingen
Referansenr
17/244
Arbeidssted
Jevnaker omsorgs- og rehabiliteringssenter
Stillingstittel
Avdelingsleder
Størrelse
100%
Varighet
Fast
Lønn
Etter avtale. Pensjonsordning i KLP

Søk på stillingen
Frist
26.03.2017
 
Søk her

Spørsmål til stillingen
Kontakt
Virksomhetsleder Astrid Westby
Telefon
905 07 468