Kontakt oss

Jevnaker kommune

Kirkegata 6
3520 Jevnaker

Finn kontaktpersoner

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 09.00-15.00

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks: 
61 31 58 50

E-post:
postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer 0532
Organisasjonsnummer 961 381 363

Avdelingsleder, hjemmebaserte tjenester

Printer

 

Jevnaker er en kommune i vekst og utvikling, strategisk plassert nær Hønefoss, Oslo og Gardermoen. Ny E16 og Ringeriksbanen er planlagt. Jevnaker er vertskommune for kunst- og kulturinstitusjonene Hadeland Glassverk og Kistefos-Museet, og har et rikt og aktivt kultur-, fritids- og idrettsliv. Veien er kort til Nordmarka, Ringkollen og Norefjell. Sentrum i Jevnaker er Nesbakken, helt i sørenden av Randsfjorden. Kommunen har 6700 innbyggere, full barnehagedekning og et godt skoletilbud.

Spennende, nyopprettet stilling som avdelingsleder i Hjemmebaserte tjenester

Hjemmebaserte tjenester består av hjemmesykepleie, hjemmehjelp, korttidsavdeling, kommunale akuttplasser og dagsenter. Avdelingsleder har ansvar for daglig drift og personalansvar for 34 årsverk (54 medarbeidere). Økonomiansvar for egen avdeling i samarbeid med virksomhetsleder. Avdelingsleder skal sikre godt samarbeid med pårørende og andre samarbeidspartnere og at tjenestene er i samsvar med gjeldende lover, forskrifter, kvalitetskrav og vedtak. Kommunen er en IA-bedrift og satser aktivt på utvikling av et godt og helsefremmende arbeidsmiljø. Videre legger vi stor vekt på tett samarbeid med tillitsvalgtfunksjonene gjennom regelmessige medbestemmelsesmøter, samt samarbeid i ledergruppen. Det er utarbeidet funksjonsbeskrivelse for stillingen.

Som avdelingsleder må du ha lyst til å være med på å skape et godt fagmiljø i samarbeid med fagansvarlig sykepleiere, der vi har fokus på pasienten og kontinuerlig utvikling av tjenestene våre. Du er en engasjert og tydelig leder, god på kommunikasjon og en lagspiller.

Kvalifikasjonskrav:

• Du har norsk autorisasjon innenfor sykepleie.
• Du har videreutdanning i adm./ledelsesfag, eller relevant erfaring.
• Du behersker norsk muntlig og skriftlig
• Du har gode IKT kunnskaper, og gjerne erfaring med Visma Profil.
• Du liker å videreutvikle deg, og dele dette med andre.
• Du behersker å arbeide både selvstendig og i team.
• Løsningsorientert
• Personlige egenskaper vektlegges.

Du må levere tilfredsstillende politiattest som ikke er eldre enn 3 måneder ved tilsetting.

Lønns- og arbeidsvilkår:

Vi tilbyr:

  • Et godt arbeidsmiljø og gode utviklingsmuligheter
  • Gode låne- og pensjonsordning gjennom KLP
  • Fri gruppelivs- og ulykkesforsikring
  • Inkluderende arbeidslivsordning
  • Fokus på kontinuerlig forbedring og medarbeiderskap
  • Lønn etter avtale
  • Dagtidsarbeid 37,5 t/u. Arbeid hver 6. helg.

For stillingene gjelder de til en hver tid gjeldende lover, tariffavtale og reglementer.

Spørsmål vedrørende stillingen kan rettes til Virksomhetsleder Marianne Solheim, tlf.
97 79 00 57.

Det gjøres oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har bedt om ikke å bli ført opp på søkerliste.

Jevnaker kommune har innført elektroniske søknadsskjemaer, og alle søknader skal sendes elektronisk.

 

Kort om stillingen
Referansenr
17/268
Arbeidssted
Jevnaker omsorgs- og rehabiliteringssenter, hjemmebaserte tjenester
Stillingstittel
Sykepleier
Størrelse
100%
Varighet
Fast
Lønn
Etter avtale. Pensjonsordning i KLP

Søk på stillingen
Frist
26.03.2017
 
Søk her

Spørsmål til stillingen
Kontakt
Virksomhetsleder Marianne Solheim
Telefon
977 90 057