Kontakt oss

Jevnaker kommune

Kirkegata 6
3520 Jevnaker

Finn kontaktpersoner

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 09.00-15.00

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks: 
61 31 58 50

E-post:
postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer 0532
Organisasjonsnummer 961 381 363

Avdelingsleder psykisk helse og oppfølgingsteam

Printer

 

Jevnaker er en kommune i vekst og utvikling, strategisk plassert nær Hønefoss, Oslo og Gardermoen. Nye E16 og Ringeriksbanen er planlagt. Jevnaker er vertskommune for kunst- og kulturinstitusjonene Hadeland Glassverk og Kistefos-Museet, og har et rikt og aktivt kultur-, fritids- og idrettsliv. Veien er kort til Nordmarka, Ringkollen og Norefjell. Sentrum i Jevnaker er Nesbakken, helt i sørenden av Randsfjorden. Kommunen har 6.780 innbyggere, full barnehagedekning og et godt skoletilbud. Våre verdier er: Nytenkende - Åpen - Redelig.

Jevnaker kommune søker etter avdelingsleder for psykisk helse- og oppfølgingsteam i 100 % fast stilling på dagtid med 37,5 timers arbeidsuke.

Stillingen er todelt og vil være organisert under helse og omsorg, virksomheten hjemmebaserte tjenester.

Arbeidet innebærer daglig drift av tjenesten, i tillegg til oppfølging av voksne med psykiske helseutfordringer og/eller avhengighetsproblemer.

Avdelingsleder har personalansvar for 5 årsverk og økonomiansvar for egen avdeling i samarbeid med virksomhetsleder. Avdelingsleder skal sikre godt samarbeid med pårørende og andre samarbeidspartnere og at tjenestene er i samsvar med gjeldende lover, forskrifter, kvalitetskrav og vedtak. Kommunen er en IA-bedrift og satser aktivt på utvikling av et godt og helsefremmende arbeidsmiljø. Vi legger stor vekt på tett samarbeid med tillitsvalge gjennom regelmessige medbestemmelsesmøter, samt samarbeid i ledergruppen.

Som avdelingsleder må du ha lyst til å være med på å skape et godt fagmiljø i samarbeid med andre tjenesteområder, der vi har fokus på brukere og kontinuerlig utvikling av tjenestene våre. Du er en engasjert og tydelig leder, er god på kommunikasjon og en lagspiller.

Kvalifikasjonskrav:

 • Du har relevant 3-årig høgskole/universitetsutdanning.
 • Du har videreutdanning inn psykisk helse og avhengighets problematikk eller annen relevant videreutdanning.
 • Du har videreutdanning i adm./ledelsesfag, eller relevant erfaring.
 • Du behersker norsk muntlig og skriftlig.
 • Du har gode IKT kunnskaper, og gjerne erfaring med Visma Profil.  Du liker å videreutvikle deg, og dele dette med andre.
 • Du behersker å arbeide både selvstendig og i team.
 • Du er løsningsorientert.
 • Personlige egenskaper vektlegges.

Vi tilbyr:

 • Et godt arbeidsmiljø og gode utviklingsmuligheter.
 • Gode låne- og pensjonsordning gjennom KLP.
 • Fri gruppelivs- og ulykkesforsikring.
 • Inkluderende arbeidslivsordning.
 • Fokus på kontinuerlig forbedring og medarbeiderskap.
 • Lønn etter avtale.
 • Dagtidsarbeid 37,5 t/u.

For stillingene gjelder de til en hver tid gjeldende lover, tariffavtale og reglementer.

Du må levere tilfredsstillende politiattest som ikke er eldre enn 3 måneder ved tilsetting.

Spørsmål vedrørende stillingen kan rettes til virksomhetsleder HBT, Marianne Solheim,

Tlf. 97 79 00 57.

Søknadsfrist: 25.02.18

Det gjøres oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har bedt om ikke å bli ført opp på søkerliste.

Jevnaker kommune har innført elektroniske søknadsskjemaer, og alle søknader skal sendes inn elektronisk.

Kort om stillingen
Referansenr
18/149
Stillingstittel
Avdelingsleder
Størrelse
100 %
Varighet
Fast

Søk på stillingen
Frist
25.02.2018
 
Søk her

Spørsmål til stillingen
Kontakt
Marianne Solheim, Virksomhetsleder HBT
Telefon
97 79 00 57