Kontakt oss

Jevnaker kommune

Kirkegata 6
3520 Jevnaker

Finn kontaktpersoner

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 09.00-15.00

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks: 
61 31 58 50

E-post:
postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer 0532
Organisasjonsnummer 961 381 363

Byggesaksbehandler

Printer

 

Jevnaker er en kommune i vekst og utvikling, strategisk plassert nær Hønefoss, Oslo og Gardermoen. Nye E16 og Ringeriksbanen er planlagt. Jevnaker er vertskommune for kunst- og kulturinstitusjonene Hadeland Glassverk og Kistefos-Museet, og har et rikt og aktivt kultur-, fritids- og idrettsliv. Veien er kort til Nordmarka, Ringkollen og Norefjell. Sentrum i Jevnaker er Nesbakken, helt i sørenden av Randsfjorden. Kommunen har 6.780 innbyggere, full barnehagedekning og et godt skoletilbud. Våre verdier er: Nytenkende - Åpen - Redelig.

 Jevnaker kommune søker etter en byggesaksbehandler i fast stilling. Stillingen hører til i virksomhet for Plan og miljø, som ivaretar forvalting av plan-, bygg-, oppmåling/fradelingsaker, samt saker tilknyttet miljø og forurensing. Avdelingen har per i dag 6 ansatte.

Arbeidsoppgavene vil i hovedsak bestå av behandling av byggesaker etter plan- og bygningsloven. Dette innebærer veiledning ovenfor publikum og utbyggere, oppfølging av disse gjennom byggesaken, fatte vedtak, samt skrive saksfremlegg for politisk behandling der det er behov for det. Arbeidsoppgavene vil også bestå av tilsyn og ulovlighetsoppfølging i byggesaker, behandle søknader om dispensasjoner, registrere bygningsdata i matrikkelen og FKB (felles kartdatabase) m.m. Jevnaker kommune er en relativt liten kommune, og dine arbeidsoppgaver vil derfor være varierte, og gir således gode muligheter for faglig utvikling. Ut fra dine kvalifikasjoner må andre oppgaver påregnes ved behov. Nyutdannede oppfordres til å søke.

Kvalifikasjonskrav

 • Utdanning innenfor relevant fagområde fra høgskole eller universitet.
 • Erfaring fra kommunal byggesaksbehandling eller fra bygge-/anleggsprosjektering i privat sektor sees på som en fordel.
 • Kjennskap til plan- og bygningsloven, matrikkelloven og annet relevant lovverk.
 • Kompetanse innen geografiske informasjonssystemer og/eller matrikkel er en fordel. Dersom søker ikke innehar denne kompetansen forventes det at søker tilegner seg nødvendig kompetanse gjennom aktuelle kurs etter tiltredelse.
 • Det forventes at man setter seg inn i kommunens fag- og støttesystemer.
 • Relevant arbeidserfaring kan veie opp for formell kompetanse.

Personlige egenskaper

 • God på kommunikasjon og samhandling.
 • Serviceinnstilt.
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne.
 • Evne til å arbeide i team, men har allikevel evnen til å arbeide selvstendig og ta ansvar for egne vurderinger og avgjørelser.
 • Har motivasjon og evne til å tilegne seg nye kunnskaper.

Personlige egenskaper vil bli vektlagt

Vi kan tilby:

• En spennende og selvstendig jobb i et trivelig og faglig utviklende arbeidsmiljø med bred tverrfaglig kompetanse.

• Et godt arbeidsmiljø hvor det er stor takhøyde og mye godt humør.

• Du vil delta i et tverrfaglig internt fagnettverk der det legges opp til faglig diskusjoner, refleksjoner og veiledning.

• Varierte og utfordrende arbeidsoppgaver.

• Fleksibel arbeidstid.

• Lønn etter avtale.

• Tariffestet pensjon og forsikringsordning.

Spørsmål vedr. stillingen kan rettes til:

Virksomhetsleder Plan og miljø Johnny Heen tlf. 409 11 880, e-post: postmottak@jevnaker.kommune.no

Søknadsfrist 23. september 2018

Jevnaker kommune har innført elektroniske søknadsskjemaer, og alle søknader skal sendes inn elektronisk.

Kort om stillingen
Referansenr
18/1627
Arbeidssted
Plan og miljø
Stillingstittel
Byggesaksbehandler
Størrelse
100 %
Varighet
Fast

Søk på stillingen
Frist
23.09.2018
 
Søk her

Spørsmål til stillingen
Kontakt
Johnny Heen, Virksomhetsleder
Telefon
409 11 880