Kontakt oss

Jevnaker kommune

Kirkegata 6
3520 Jevnaker

Finn kontaktpersoner

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 09.00-15.00

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks: 
61 31 58 50

E-post:
postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer 0532
Organisasjonsnummer 961 381 363

Digitaliseringsrådgiver

Printer

 

Jevnaker er en kommune i vekst og utvikling, strategisk plassert nær Hønefoss, Oslo og Gardermoen. Nye E16 og Ringeriksbanen er planlagt. Jevnaker er vertskommune for kunst- og kulturinstitusjonene Hadeland Glassverk og Kistefos-Museet, og har et rikt og aktivt kultur-, fritids- og idrettsliv. Veien er kort til Nordmarka, Ringkollen og Norefjell. Sentrum i Jevnaker er Nesbakken, helt i sørenden av Randsfjorden. Kommunen har 6.780 innbyggere, full barnehagedekning og et godt skoletilbud. Våre verdier er: Nytenkende - Åpen - Redelig.

Jevnaker kommune vil framstå som en kommune i takt med tiden. Kommunen satser derfor på å digitalisere arbeidshverdagen til våre medarbeidere og gi gode digitale tjenester til våre innbyggere. Satsing på digitalisering skal øke kvaliteten og effektiviteten på det vi produserer.

Mål for kommunen:

 • Løse kommunens oppgaver på nye måter ved hjelp av ny teknologi
 • Skape en enklere og mer effektiv hverdag for innbyggere, brukere, ansatte, frivillige, offentlige og private virksomheter.
 • Gi helhetlige og gode tjenestetilbud
 • Åpen dialog med innbyggerne
 • Økt effektivitet og kvalitet
 • Rask saksbehandling
 • Trygghet og individuell tilpasning av tjenestene

Digitalisering må følges ad med tjenestedesign og en helhetlig organisasjonsutvikling,  og på den måten sørge for å ta ut effekten av investeringen i hele verdikjeden.

Digitaliseringsrådgiveren skal ha som hovedoppgave å gi råd om riktige prioriteringer og koordinere gjennomføring av prosjektene. I ansvarsområdet ligger også å sørge for en helhetlig implementering av ny teknologi, der helheten i oppgaven og organiseringen av arbeidet blir ivaretatt.

Stillingen er plassert i rådmannens Utviklingsstab sammen med innovasjonsrådgiver og HR.

 Vi søker en person som:

 • Er opptatt av og oppdatert på teknologisk utvikling i kommunesektoren
 • Har god kunnskap om kommunens oppgaver og dedikert til å skape en god kommune
 • Har gode kommunikasjons- og samarbeidsegenskaper
 • Har god gjennomføringsevne
 • Har erfaring fra liknende arbeid.

Spørsmål om stillingen rettes til rådmann May-Britt Nordli, tlf 913 04 874

Søknadsfrist: 24.06.18

Det gjøres oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har bedt om ikke å bli ført opp på søkerliste.

Jevnaker kommune har innført elektroniske søknadsskjemaer, og alle søknader skal sendes inn elektronisk.

Kort om stillingen
Referansenr
18/915
Stillingstittel
Digitaliseringsrådgiver
Størrelse
100 %
Varighet
Fast

Søk på stillingen
Frist
24.06.2018
 
Søk her

Spørsmål til stillingen
Kontakt
May-Britt Nordli, Rådmann
Telefon
913 04 874