Ergoterapeut 100 % - engasjement - Jevnaker kommune

Kontakt oss

Jevnaker kommune

Kirkegata 6
3520 Jevnaker

Finn kontaktpersoner

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 09.00-15.00

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks: 
61 31 58 50

E-post:
postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer 0532
Organisasjonsnummer 961 381 363

Ergoterapeut 100 % - engasjement

Printer

 

Ledig stilling - Ergoterapeut 100 % engasjement

Jevnaker er en kommune i vekst og utvikling, strategisk plassert nær Hønefoss, Oslo og Gardermoen. Nye E16 og Ringeriksbanen er planlagt. Jevnaker er vertskommune for kunst- og kulturinstitusjonene Hadeland Glassverk og Kistefos-Museet, og har et rikt og aktivt kultur-, fritids- og idrettsliv. Veien er kort til Nordmarka, Ringkollen og Norefjell. Sentrum i Jevnaker er Nesbakken, helt i sørenden av Randsfjorden. Kommunen har 6.780 innbyggere, full barnehagedekning og et godt skoletilbud. Våre verdier er: Nytenkende - Åpen - Redelig.

Vil du være med å videreutvikle vårt tverrfaglige helsefremmende, habiliterende og rehabiliterende arbeid? Gjennom "Leve hele livet"- reformen ønsker Jevnaker kommune å styrke helse og omsorgstjenestene med å engasjere en ergoterapeut.

Kommunen har mottatt tilskuddsmidler til utvikling og videre planlegging av hab/rehab-tilbudet. Vi lyser derfor ut et 100 % engasjement med varighet på ett år med mulighet for forlengelse. I vår Fysio/Ergo-avdeling i Helse og Omsorg får ergoterapeuten en sentral og viktig rolle.

For å lykkes med å gi gode og koordinerte tjenester er det viktig med godt tverrfaglig samarbeid. Jevnaker kommune jobber bevisst i forhold til dette. Det forventes stor grad av samarbeid med alle øvrige tjenesteområder i kommunen. Vi ønsker at stillingen skal ha hovedfokus på videreutvikling av tverrfaglig samarbeid og hverdagsrehabilitering av voksne.

Arbeidsoppgaver:

 • Habiliterende, helsefremmende og forebyggede arbeid
 • Veiledning av samarbeidspartnere og pårørende
 • Koordinering og tverrfaglig samarbeid
 • Kartlegging og veiledning
 • Delta i helse- og omsorgstjenestenes tverrfaglige tiltak; utredning, kartlegging og eventuelt henvisning i enkeltsaker
 • Dokumentasjon og elektronisk samhandling

Kvalifikasjoner:

 • Autorisert ergoterapeut
 • Gode norskkunnskaper
 • Ønskelig med erfaring fra kommunal ergoterapi og tverrfaglig samarbeid
 • Du må ha sertifikat

Personlige egenskaper:

 • Evne til å strukturere egen hverdag
 • Ansvarsfull, selvstendig og evne til selv å ta initaiativ - hos oss får du mulighet til selv å påvirke og utvikle tjenesteområdet
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Faglig trygg, men også ydmyk i din rolle i tverrfaglig samarbeid
 • Fleksibel, løsningsorientert og aktiv deltaker
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr:

 • Spennende og varierte oppgaver i et godt fagmiljø
 • Ansvarsfull og selvstendig stilling
 • Samarbeid med dyktige kollegaer i andre tjenester og avdelinger
 • Mulighet til å være en sentral brikke i utviklingen av tjenesteområdet

Lønn: etter tariff

Tiltredelse:        snarest

Søknadsfrist:     02.09.18

Kontaktinformasjon:

Virksomhetsleder Kristin Løchsen, krlo@jevnaker.kommune.no Tlf.: 97694859

Avdelingsleder Hege De Jong, hdj@jevnaker.kommune.no Tlf.: 41519870

Det gjøres oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har bedt om ikke å bli ført opp på søkerliste.

Kort om stillingen
Referansenr
18/1479
Stillingstittel
Ergoterapeut
Størrelse
100 %
Varighet
Engasjement

Søk på stillingen
Frist
02.09.2018
 
Søk her

Spørsmål til stillingen
Kontakt
Kristin Løchsen, Virksomhetsleder
Telefon
976 94 859
Kontakt
Hege De Jong, Avdelingslder
Telefon
415 19 870