Kontakt oss

Jevnaker kommune

Kirkegata 6
3520 Jevnaker

Finn kontaktpersoner

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 09.00-15.00

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks: 
61 31 58 50

E-post:
postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer 0532
Organisasjonsnummer 961 381 363

Fagansvarlig demens, institusjon

Printer

 

Jevnaker er en kommune i vekst og utvikling, strategisk plassert nær Hønefoss, Oslo og Gardermoen. Ny E16 og Ringeriksbanen er planlagt. Jevnaker er vertskommune for kunst- og kulturinstitusjonene Hadeland Glassverk og Kistefos-Museet, og har et rikt og aktivt kultur-, fritids- og idrettsliv. Veien er kort til Nordmarka, Ringkollen og Norefjell. Sentrum i Jevnaker er Nesbakken, helt i sørenden av Randsfjorden. Kommunen har 6700 innbyggere, full barnehagedekning og et godt skoletilbud.

Fagansvarlig demens (demenskoordinator) - 100 % fast nyopprettet stilling 

Jevnaker omsorgs- og rehabiliteringssenter (JORS) er ressursbase for våre pleie- og omsorgstjenester. JORS inneholder blant annet Institusjon med totalt 44 sykehjemsplasser og korttidsavdeling med 10 plasser, hvorav en KØH-plass. Sykehjemsplassene er fordelt på 3 avdelinger, 2 avdelinger for personer med demens og en somatisk avdeling som også inkluderer 2 palliative plasser og avlastning.

Vi søker etter en sykepleier til 100 % fast stilling. Ca 50 % av stillingen vil være tilknyttet langtidsavdeling for demens, resten av stillingen som fagansvarlig (demenskoordinator) demens. Som fagansvarlig inngår man i et ressursteam som skal bidra til å sikre helhetlige, gode pasientforløp. Sentrale oppgaver i ressursteamet vil være:

 • Kartlegging
 • Koordinere tjenester og bidra i overganger
 • Gi ansatte opplæring og veiledning
 • Undervise og veilede brukere og pårørende
 • Planlegge og gjennomføre undervisning og kompetanseheving for tjenestene

I rollen som fagansvarlig demens følger man brukeren, uavhengig av hvor brukeren befinner seg.

Krav til søker:

 • Autorisert sykepleier med videreutdanning i demens / aldring og eldreomsorg
 • Behersker norsk godt muntlig og skriftlig
 • Tilfredsstillende politiattest som ikke er eldre enn 3 måneder må leveres ved tilsetting

 Vi søker etter medarbeider:

 • Som har interesse og engasjement for en verdig eldreomsorg.
 • Som har kvalitet og fag i fokus.
 • Som er nytenkende og har gode samarbeids- og omstillingsevner.
 • Som kan arbeide både i team og under selvledelse.
 • Som er positiv, løsningsorientert og tydelig.
 • Tar ansvar og følger opp.
 • Med kjennskap til bruk av fagsystemer.

Personlig egnethet vektlegges.

Vi tilbyr et godt arbeidsmiljø i en spennende organisasjon i utvikling. Vi tilrettelegger for oppdateringstid og tilbyr ellers konkurransedyktige betingelser. KLP.

Det gjøres oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har bedt om ikke å bli ført opp på søkerliste.

Jevnaker kommune har innført elektroniske søknadsskjemaer, og alle søknader skal sendes elektronisk.

Kort om stillingen
Referansenr
17/262
Arbeidssted
Jevnaker omsorgs- og rehabiliteringssenter
Stillingstittel
Fagansvarlig demens (demenskoordinator)
Størrelse
100%
Varighet
Fast
Lønn
Etter avtale. Pensjonsordning i KLP

Søk på stillingen
Frist
26.03.2017
 
Søk her

Spørsmål til stillingen
Kontakt
Virksomhetsleder Astrid Westby
Telefon
905 07 468