Kontakt oss

Jevnaker kommune

Kirkegata 6
3520 Jevnaker

Finn kontaktpersoner

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 09.00-15.00

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks: 
61 31 58 50

E-post:postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer: 3053
Organisasjonsnummer: 961 381 363

Fastlegehjemmel ved Samfunnshuset legekontor

Printer

 

Jevnaker kommune er en kommune i utvikling der kort avstanden til Oslo, nærhet til Randsfjorden og fantastisk kultur- og naturlandskap gjør at mange ønsker å bosette seg i Jevnaker. Siden det gjøres store statlige investeringer i regionen i form av Ringeriksbane og ny E-16, opplever kommunen stor optimisme og stor vekst. Kommunen har i dag ca. 6850 innbyggere og har et svært aktivt kultur- og idrettsmiljø. Videre har kommunen full barnehagedekning og et godt skole tilbud. Sentrum i Jevnaker ligger helt ned til Randsfjorden med vann på 3 kanter og utvikler seg til moderne sentrum der avstanden til regionhovedstaden Hønefoss er kun 10 min.

 

Ledig fastlegehjemmel ved Samfunnshuset legekontor, Jevnaker

Jevnaker kommune har ledig fastlegehjemmel ved Samfunnshuset Legekontor fra 1. juli 2020. Listelengde 1100. Jevnaker kommune har per i dag 6 fastleger fordelt på 3 legekontorer, alle selvstendig næringsdrivende. 

Om legekontoret:

Samfunnshuset legekontor er en velutstyrt og etablert 2-legepraksis i Jevnaker sentrum. Legekontoret har helsesekretær og sykepleier ansatt i til sammen 1,5 årsverk. Det benyttes System X Journalsystem. Det er for tiden ikke knyttet noen kommunale oppgaver til hjemmelen.

Vi tilbyr

 • Drift som selvstendig næringsdrivende lege.
 • Kommunen er søkt registrert som utdanningsinstitusjon, og vil tilrettelegge for leger i spesialisering i allmennmedisin.

Kvalifikasjoner

 • Gyldig legeautorisasjon uten begrensninger.
 • Godkjent turnus/LIS1 eller tilsvarende med rett til trygderefusjon.
 • Spesialiseringsforløp i allmennmedisin er påbegynt, eller du er villig til å starte på dette, dersom du ikke er spesialist i allmennmedisin.
 • Erfaring fra allmennmedisin og relevante spesialiteter vektlegges.
 • Krav om politiattest ikke eldre enn 3 måneder før tiltredelse.

 Arbeidsoppgaver

 • Allmennlegepraksis. Hjemmelen inngår i kommunens ordninger for dagberedskap og legevakt.
 • Deltagelse i kommunal dagberedskapsvakt etter fastsatt plan.
 • Kommunen inngår i velorganisert interkommunal legevakt ved Ringerike sykehus. Regelmessig deltakelse må påregnes. Lav vaktbelastning. Det er gode muligheter for å påta seg ekstravakter om ønskelig.
 • Det kan tilpliktes inntil 7,5 time i uken offentlige oppgaver innenfor kommunens helse- og omsorgstjenester, inkl. samfunnsmedisinske oppgaver.

Personlige egenskaper

 • Personlig egnethet for å fungere godt i hjemmelen tillegges betydelig vekt, gjenværende kollegas vurdering vil vektlegges.
 • Gode samarbeidsevner med kolleger og hjelpepersonell.
 • God norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne.
 • Evne til å drive privat praksis.

 

Betingelser for overdragelse av praksis må avtales med nåværende praksisinnehaver, i tråd med sentrale avtaler. Ny lege må tiltre legesenterets internavtale.

Tildeling av fastlegehjemmelen vil skje i samsvar med gjeldende lov og avtaleverk, herunder ASA 4310 (Rammeavtale mellom KS og Den norske legeforening om allmennlegepraksis i fastlegeordningen i kommunene).

Orginalattester og autorisasjon bes tatt med til eventuelt intervju.

 

Spørsmål vedrørende praksisen og overtakelsen rettes til:

Praksisinnehaver Bjarne Oure, tlf.414 76 679,

mail:  bjarne.oure@gmail.com  

Spørsmål vedrørende hjemmelen og tildelingen rettes til:

Kommuneoverlege Marthe Bergli, tlf. 917 36 346,

mail:marthe.bergli@jevnaker.kommune.no

Kort om stillingen
Stillingstittel
Fastlege

Søk på stillingen
Frist
01.03.2020
 
Søk her

Spørsmål til stillingen
Kontakt
Marthe Bergeli, Kommuneoverlege
Telefon
917 36 346