Kontakt oss

Jevnaker kommune

Kirkegata 6
3520 Jevnaker

Finn kontaktpersoner

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 09.00-15.00

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks: 
61 31 58 50

E-post:postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer: 3053
Organisasjonsnummer: 961 381 363

Feier

Printer

 

Jevnaker er en kommune i vekst og utvikling, strategisk plassert nær Hønefoss, Oslo og Gardermoen. Nye E16 og Ringeriksbanen er planlagt. Jevnaker er vertskommune for kunst- og kulturinstitusjonene Hadeland Glassverk og Kistefos-Museet, og har et rikt og aktivt kultur-, fritids- og idrettsliv. Veien er kort til Nordmarka, Ringkollen og Norefjell. Sentrum i Jevnaker er Nesbakken, helt i sørenden av Randsfjorden. Kommunen har ca. 6.850 innbyggere, full barnehagedekning og et godt skoletilbud. Våre verdier er: Nytenkende - Åpen - Redelig.

Det er ledig stilling som feier i Jevnaker kommune.

Kvalifikasjonskrav

• Svennebrev i feierfaget

• Gode datakunnskaper

• Evne til muntlig og skriftlig kommunikasjon på norsk

• Sertifikat i Klasse B, men ønskelig med BE

• God norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne

Utvidet politiattest og godkjent helseattest må fremlegges før tiltredelse i stillingen

Hovedoppgaver:

• Feiing og tilsyn med fyringsanlegg

• Informasjon og motivasjonstiltak innen brannvern

• Saksbehandling og oppfølging etter feiing og tilsyn med fyringsanlegget

• Delta i forebyggende arbeid og brannforebyggende kampanjer

• Stillingen inngår i Jevnaker brann og redning. Og kan derfor pålegges andre oppgaver innen

brannvesenets arbeidsoppgaver

Vi Vektlegger

• Engasjement, service og gode samarbeidsevner

• Evne til å arbeide selvstendig og systematisk

• Interesse for fagområdet

• Gode samarbeidsegenskaper

Vi kan tilby

Gode muligheter til fagutvikling og mulighet for kompetansehevning innenfor brannforebyggende arbeid. varierte hverdager med spennende og interessante arbeidsoppgaver.

Stor frihet til å organisere eget arbeidsdag

Lønn og arbeidsforhold etter gjeldene tariffer og lokale lønnspolitiske retningslinjer

Det er også mulighet for å søke stilling som brannkonstabel i brannvesenets beredskapsstyrke. Beredskapsstyrken består av deltidspersonell. For å være med i beredskapsstyrken må man bestå fysiskest som røykdykker, samt at man må ha godkjent helseattest.

Det gjøres oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har bedt om ikke å bli ført opp på søkerliste.

Spørsmål om stillingen kan rettes til Brannsjef Tonny Jensen på tlf 90772311, eller e-post

tonny.Jensen@jevnaker.kommune.no 

 

 
Kort om stillingen
Stillingstittel
Feier
Størrelse
100 %
Varighet
Fast

Søk på stillingen
Frist
23.02.2020
 
Søk her

Spørsmål til stillingen
Kontakt
Tonny Jensen, Brannsjef
Telefon
90 77 23 11