Kontakt oss

Jevnaker kommune

Kirkegata 6
3520 Jevnaker

Finn kontaktpersoner

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 09.00-15.00

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks: 
61 31 58 50

E-post:postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer 0532
Organisasjonsnummer 961 381 363

Ferievikarer JORS 2019

Printer

 

Jevnaker er en kommune i vekst og utvikling, strategisk plassert nær Hønefoss, Oslo og Gardermoen. Nye E16 og Ringeriksbanen er planlagt. Jevnaker er vertskommune for kunst- og kulturinstitusjonene Hadeland Glassverk og Kistefos-Museet, og har et rikt og aktivt kultur-, fritids- og idrettsliv. Veien er kort til Nordmarka, Ringkollen og Norefjell. Sentrum i Jevnaker er Nesbakken, helt i sørenden av Randsfjorden. Kommunen har 6.780 innbyggere, full barnehagedekning og et godt skoletilbud. Våre verdier er: Nytenkende - Åpen - Redelig.

Har du lyst til å være ferievikar hos oss?

Jevnaker omsorgs- og rehabiliteringssenter, (JORS), trenger ferievikarer/vikarer til følgende avdelinger i sommer:

- Institusjon demensavdeling, somatisk avdeling

- Hjemmetjenesten, korttidsavdelingen, hjemmesykepleie

- Tilrettelagte tjenester, barn og voksne

- Vaskeriet

Perioden for ferieavvikling vil være fra uke 26 til og med uke 33.

Opplæring i uke 25 og 26.

Søkerne bør i utgangspunktet være fylt 18 år. For de som skal jobbe ute i hjemmetjeneste, er det nødvendig med førerkort.

Du må være fleksibel, samarbeidsorientert og kunne jobbe selvstendig. Personlig egnethet vektlegges. Du behersker norsk muntlig og skriftlig.

Vi oppfordrer høgskolestudenter innenfor Helse og omsorg å søke.

I søknaden må det spesifiseres

hvilke avdelinger og hvilket tidspunkt det søkes for.

Tilfredsstillende politiattest som ikke er eldre enn 3 måneder må leveres ved tilsetting.

Søknadsfrist: 30.04.19

Evt. spørsmål kan rettes til sentralbordet på JORS: 61 31 59 00.

Kort om stillingen
Referansenr
19/43
Arbeidssted
JORS
Varighet
Ferievikar

Søk på stillingen
Frist
30.04.2019
 
Søk her

Spørsmål til stillingen
Kontakt
Sentralbord, JORS
Telefon
613 15 900