Kontakt oss

Jevnaker kommune

Kirkegata 6
3520 Jevnaker

Finn kontaktpersoner

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 09.00-15.00

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks: 
61 31 58 50

E-post:postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer 0532
Organisasjonsnummer 961 381 363

Fritidsarbeidere i ungdomskafeen

Printer

 

Jevnaker er en kommune i vekst og utvikling, strategisk plassert nær Hønefoss, Oslo og Gardermoen. Nye E16 og Ringeriksbanen er planlagt. Jevnaker er vertskommune for kunst- og kulturinstitusjonene Hadeland Glassverk og Kistefos-Museet, og har et rikt og aktivt kultur-, fritids- og idrettsliv. Veien er kort til Nordmarka, Ringkollen og Norefjell. Sentrum i Jevnaker er Nesbakken, helt i sørenden av Randsfjorden. Kommunen har 6.780 innbyggere, full barnehagedekning og et godt skoletilbud. Våre verdier er: Nytenkende - Åpen - Redelig.

 Kulturavdelingens ungdomsteam søker to fritidsarbeidere i 5,93% stilling.

Stillingene er tilknyttet vårt ungdomskafétilbud UK.

Primærarbeidstid annenhver fredag ettermiddag/kveld. Arbeidstid følger skoleruta.

Ved spesielle behov/anledninger kan arbeidstid og sted midlertidig endres.

UK er plassert i Storgata 24, og er et uformelt fritidstilbud for ungdom fra ungdomsskolealder. Stillingene innebærer tett kontakt med ungdom, og åpner for muligheter for å påvirke og være en positiv ressurs i ungdomsmiljøet.

Vi ønsker å knytte til oss fleksible, inkluderende, tolerante og ungdommelige fritidsarbeidere som evner å være aktivt til stede i ungdoms fritid.

Arbeidsoppgaver:

  • Delta aktivt i tilrettelegging og gjennomføring av tilbud.
  • Være en nøytral, tillitsvekkende og tydelig voksenperson.

Kvalifikasjoner

  • Formell kompetanse er ikke et krav, men vedkommende må kunne utføre sitt arbeid i henhold til instrukser og styringssignaler fra arbeidsleder på stedet.
  • Praktisk realkompetanse som kan benyttes aktivt i tjenestetilbudet, samt personlig egnethet, tillegges stor vekt.

Lønn og tilsettingsvilkår iht lov, reglement og tariffavtale.

Søknadsfrist: 15. august 2019. Tiltredelse snarest.

Spørsmål vedrørende stillingen kan rettes til

Kulturleder Øyvind Norstrøm Tlf. 93 20 59 45 / oyn@jevnaker.kommune.no

Alle søknader gjøres elektronisk.

Det gjøres oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har bedt om ikke å bli ført opp på søkerliste.

Kort om stillingen
Referansenr
19/1041
Arbeidssted
Ungdomskafeen
Størrelse
5,93%

Søk på stillingen
Frist
15.08.2019
 
Søk her

Spørsmål til stillingen
Kontakt
Øyvind Norstrøm, Kulturleder
Telefon
93 20 59 45