Helgestillinger - Tilrettelagte tjenester - Jevnaker kommune

Kontakt oss

Jevnaker kommune

Kirkegata 6
3520 Jevnaker

Finn kontaktpersoner

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 09.00-15.00

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks: 
61 31 58 50

E-post:
postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer 0532
Organisasjonsnummer 961 381 363

Helgestillinger - Tilrettelagte tjenester

Printer

 

Jevnaker er en kommune i vekst og utvikling, strategisk plassert nær Hønefoss, Oslo og Gardermoen. Nye E16 og Ringeriksbanen er planlagt. Jevnaker er vertskommune for kunst- og kulturinstitusjonene Hadeland Glassverk og Kistefos-Museet, og har et rikt og aktivt kultur-, fritids- og idrettsliv. Veien er kort til Nordmarka, Ringkollen og Norefjell. Sentrum i Jevnaker er Nesbakken, helt i sørenden av Randsfjorden. Kommunen har 6.780 innbyggere, full barnehagedekning og et godt skoletilbud. Våre verdier er: Nytenkende - Åpen - Redelig.

Tilrettelagte tjenester er en avdeling under Helse og Omsorg. Tilrettelagte tjenester gir individuell oppfølging i brukerens eget hjem basert på målrettet miljøarbeid, habilitering og rehabilitering. Vi gir i hovedsak tjenesten praktisk bistand og opplæring etter Helse og omsorgstjenesteloven § 3-2 punkt 6b). Formålet med tjenesten er å gjøre tjenestemottaker i stand til å bo i egen bolig til tross for nedsatt funksjonsnivå. Praktisk bistand er støtte og hjelp i daglige gjøremål. Med opplæring menes å bli lært opp i daglige gjøremål, slik at tjenestemottaker blir i stand til å mestre oppgavene selv. Vi tilbyr individuelle og gruppebaserte aktivitetstilbud.

Helgestillinger i Tilrettelagte tjenester!

Har du lyst til å være med å bygge opp en tjeneste med brukerne og tjenestekvalitet i fokus? Vi har nå ledig stillinger på helg i Tilrettelagte tjenester.

Vi søker deg med utdanning eller i utdanningsløp, med relevant erfaring eller deg som er sulten på mer kompetanse. Vi kan tilby stipend til kompetanseheving på ulike nivåer.

Arbeidsoppgaver:

  • Praktisk bistand til enkeltpersoner i dagliglivets gjøremål
  • Tilrettelegging av aktiviteter
  • Observasjon og dokumentasjon

Kvalifikasjoner:

  • Relevant utdanning eller erfaring fra området
  • God kommunikasjonsferdigheter, både muntlig og skriftlig
  • Gode IKT kunnskaper

Tilrettelagte Tjenester er en avdeling i stor forandring og trenger løsningsorienterte og positive medarbeidere som ønsker å være med på å forme fremtidens tjenester til målgruppen. Det er viktig at du er tydelig i din kommunikasjon, er trygg på deg selv, du jobber systematisk og at du setter brukeren i sentrum.

Personlig egnethet vektlegges.

Stillingene går i turnus med arbeid gjennomsnittlig hver 3. helg.

Søknadsfrist: 26.08.18

Spørsmål vedrørende stillingene kan rettes til avdelingsleder Anita E. Gulbrandsen

tlf 920 83 123 /epost aeg@jevnaker.kommune.no eller teamleder Mikkel Højberg

tlf 408 06 877.

Det gjøres oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har bedt om ikke å bli ført opp på søkerliste.

Kort om stillingen
Referansenr
18/1476
Arbeidssted
Tilrettelagte tjenester
Størrelse
Helg

Søk på stillingen
Frist
26.08.2018
 
Søk her

Spørsmål til stillingen
Kontakt
Anita E Gulbrandsen, Avdelingsleder
Telefon
920
Kontakt
Mikkel Højberg, Teamleder
Telefon
408 06 877