Kontakt oss

Jevnaker kommune

Kirkegata 6
3520 Jevnaker

Finn kontaktpersoner

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 09.00-15.00

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks: 
61 31 58 50

E-post:
postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer 0532
Organisasjonsnummer 961 381 363

Helgestillinger - Hjemmebaserte tjenester

Printer

 

Jevnaker er en kommune i vekst og utvikling, strategisk plassert nær Hønefoss, Oslo og Gardermoen. Nye E16 og Ringeriksbanen er planlagt. Jevnaker er vertskommune for kunst- og kulturinstitusjonene Hadeland Glassverk og Kistefos-Museet, og har et rikt og aktivt kultur-, fritids- og idrettsliv. Veien er kort til Nordmarka, Ringkollen og Norefjell. Sentrum i Jevnaker er Nesbakken, helt i sørenden av Randsfjorden. Kommunen har 6.780 innbyggere, full barnehagedekning og et godt skoletilbud. Våre verdier er: Nytenkende - Åpen - Redelig.

Ledig helgestillinger i Hjemmebaserte tjenester ved korttidsavdeling/omsorgsbolig.

Jevnaker omsorgs- og rehabiliteringssenter (JORS) er ressursbase for våre pleie- og omsorgstjenester. JORS inneholder blant annet Institusjon med totalt 44 sykehjemsplasser og korttidsavdeling med 10 plasser, hvorav en KØH-plass.

Sykehjemsplassene er fordelt på 3 avdelinger, 2 avdelinger for personer med demens og en somatisk avdeling som også inkluderer 2 palliative plasser og avlastning. Vi har i den senere tid skilt våre omsorgsboliger, som ligger tett tilknyttet JORS, ut av den ordinære hjemmesykepleien og er i dag tilknyttet vår korttidsavdeling med noe felles personellbase. Omsorgsboligene er et trinn i omsorgstrappen som ligger mellom korttidsopphold og langtidsplass på institusjon.

Jevnaker omsorgs- og rehabiliteringssenter søker etter fagarbeider/sykepleie- /vernepleiestudenter til faste helgestillinger i Hjemmebaserte tjenester med turnus hver tredje helg evt. annen hver helg.

Helgestillingene er for tiden på korttidsavdelingen og/eller i omsorgsboligen. Korttidsavdelingen har fokus på rehabilitering av pasienter fra sykehus eller fra eget hjem.

Avdelingen har også en KAD/KØH plass. Det er en spennende avdeling og vi søker deg som:

  • Er nytenkende, åpen og redelig.
  • Har gode samarbeids- og omstillingsevner.
  • Er løsningsorientert og tar ansvar.
  • Har fag og kvalitet i fokus.
  • Kan arbeide både i team og selvstendig.

Personlig egnethet vektlegges. Førerkort kreves.

Søknadsfrist: 25.02.18

Spørsmål vedrørende stillingen kan rettes til Fagsykepleier Anne Mette Torp Enger

tlf 408 06 887 eller Avdelingsleder Mette Jahr tlf 908 69 011 eller e-post mgja@jevnaker.kommune.no

Kort om stillingen
Referansenr
18/135
Arbeidssted
Hjemmebaserte tjenester - Korttidsavdelingen

Søk på stillingen
Frist
25.02.2018
 
Søk her

Spørsmål til stillingen
Kontakt
Anne Mette Torp Enger, Fagsykepleier
Telefon
408 06 887
Kontakt
Mette Jahr, Avdelingsleder
Telefon
908 69 011