Kontakt oss

Jevnaker kommune

Kirkegata 6
3520 Jevnaker

Finn kontaktpersoner

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 09.00-15.00

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks: 
61 31 58 50

E-post:
postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer 0532
Organisasjonsnummer 961 381 363

Helsesøster eller sykepleier

Printer

 

Helsesøster eller sykepleier med relevant videreutdanning -

100 % svangerskapsvikariat

Jevnaker er en kommune i vekst og utvikling, strategisk plassert nær Hønefoss, Oslo og Gardermoen. Nye E16 og Ringeriksbanen er planlagt. Jevnaker er vertskommune for kunst- og kulturinstitusjonene Hadeland Glassverk og Kistefos-Museet, og har et rikt og aktivt kultur-, fritids- og idrettsliv. Veien er kort til Nordmarka, Ringkollen og Norefjell. Sentrum i Jevnaker er Nesbakken, helt i sørenden av Randsfjorden. Kommunen har 6.780 innbyggere, full barnehagedekning og et godt skoletilbud. Våre verdier er: Nytenkende - Åpen - Redelig.

Helse og omsorg søker etter en medarbeider til vår Forebyggende tjeneste – Barn, unge og familier. Tjenesten består av et familieteam, helsestasjonstjeneste, skolehelsetjeneste, jordmortjenesten og kommunepsykolog. Stillingen er et svangerskapsvikariat som helsesøster i perioden 01.07.18 – 30.06.19.

Jevnaker kommune satser på forebyggende arbeid generelt og tidlig innsats overfor barn/unge og familier spesielt. Forebyggende tjeneste- barn, unge og familier består av dyktige fagpersoner med tverrfaglig kompetanse i tett samarbeid med andre tjenester innenfor Helse og Omsorg og innenfor området Oppvekst.

Vi tilbyr et arbeidsmiljø:

  • Som består av bred tverrfaglig kompetanse
  • Som jobber målrettet og strukturert
  • Hvor det er stor takhøyde og mye godt humør
  • Hvor det er rom for faglig diskusjoner, refleksjoner og veiledning
  • Som holder seg oppdatert på ny forskning og undersøkelser
  • Med varierte og utfordrende arbeidsoppgaver

Krav til utdanning:

  • Bachlor i sykepleie med helsesøsterutdanning

Søkere med bachlor i sykepleie vil også bli vurdert ut i fra relevant videreutdanning, erfaring og interesse.

Du brenner for forebyggende arbeid, er god på systematisk og tverrfaglig samarbeid på alle nivåer, samt er opptatt av helhetlige tjenester. Du er løsningsorientert og handlekraftig, og du har gode datakunnskaper.

Personlig egnethet for denne stillingens oppgaver vektlegges.

Spørsmål om stillingen kan rettes til avdelingsleder Hege Krüger tlf 92292088 og hege.kruger@jevnaker.kommune.no eller virksomhetsleder Kristin Løchsen tlf. 97694859 kristin.lochsen@jevnaker.kommune.no

Søknadsfrist 02.04.18

Det gjøres oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har bedt om ikke å bli ført opp på søkerliste.

Jevnaker kommune har innført elektroniske søknadsskjemaer, og alle søknader skal sendes inn elektronisk.

Kort om stillingen
Referansenr
18/322
Arbeidssted
Forebyggende tjeneste
Størrelse
100 %
Varighet
Vikariat

Søk på stillingen
Frist
02.04.2018
 
Søk her

Spørsmål til stillingen
Kontakt
Hege Krüger, Avdelingsleder
Telefon
922 92 088
Kontakt
Kristin Løchsen, Virksomhetsleder
Telefon
976 94 859