Kontakt oss

Jevnaker kommune

Kirkegata 6
3520 Jevnaker

Finn kontaktpersoner

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 09.00-15.00

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks: 
61 31 58 50

E-post:
postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer 0532
Organisasjonsnummer 961 381 363

Helsesøster

Printer

 

Jevnaker er en kommune i vekst og utvikling, strategisk plassert nær Hønefoss, Oslo og Gardermoen. Ny E16 og Ringeriksbanen er planlagt. Jevnaker er vertskommune for kunst- og kulturinstitusjonene Hadeland Glassverk og Kistefos-Museet, og har et rikt og aktivt kultur-, fritids- og idrettsliv. Veien er kort til Nordmarka, Ringkollen og Norefjell. Sentrum i Jevnaker er Nesbakken, helt i sørenden av Randsfjorden. Kommunen har 6700 innbyggere, full barnehagedekning og et godt skoletilbud.

Helse og omsorg søker etter en ny medarbeider til vår Forebyggende tjenester til barn, unge og familier. Tjenesten består av et familieteam, helsestasjonstjeneste, skolehelsetjeneste, jordmortjenesten og kommunepsykolog.

Jevnaker kommune satser på forebyggende arbeid generelt og tidlig innsats overfor barn/unge og familier spesielt. Forebyggende enhet består av dyktige fagpersoner med tverrfagelig kompetanse som samarbeider med andre tjenester innenfor Helse og omsorg også innenfor oppvekstområdet. Vi har etablert samhandlingsteam for barn/unge/familier med sammensatte behov, og et eget team for de minste 0-6 år. Fagutvikling og kompetanseheving på tvers er viktige satsningsområder fremover.

Krav til utdanning:

  • Bachelor i sykepleie med helsesøsterutdanning.

Søkere med kun Bachelor i sykepleie vil også bli vurdert ut i fra motivasjon til helsesøsterutdanning.

Du brenner for forebyggende arbeid, er god på systematisk og tverrfaglig samarbeid på alle nivåer samt er opptatt av helhetlige tjenester. Du er løsningsorientert og handlekraftig.

Personlig egnethet vektlegges.

Vi tilbyr en spennende jobb med store utfordninger, godt arbeidsmiljø og med muligheter for videreutdanning.

Det gjøres oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har bedt om ikke å bli ført opp på søkerliste.

Jevnaker kommune har innført elektroniske søknadsskjemaer, og alle søknader skal sendes inn elektronisk.

Kort om stillingen
Referansenr
17/281
Arbeidssted
Helse og omsorg
Stillingstittel
Helsesøster
Størrelse
100%
Varighet
Fast
Lønn
Etter avtale. Pensjonsordning i KLP

Søk på stillingen
Frist
26.03.2017
 
Søk her

Spørsmål til stillingen
Kontakt
Avdelingsleder Hege Krüger
Telefon
922 92 088
Kontakt
Virksomhetsleder Kristin Løchsen
Telefon
976 94 859