Kontakt oss

Jevnaker kommune

Kirkegata 6
3520 Jevnaker

Finn kontaktpersoner

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 09.00-15.00

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks: 
61 31 58 50

E-post:
postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer 0532
Organisasjonsnummer 961 381 363

Helsesykepleier/Sykepleier med relevant videreutdanning

Printer

 

Jevnaker er en kommune i vekst og utvikling, strategisk plassert nær Hønefoss, Oslo og Gardermoen. Nye E16 og Ringeriksbanen er planlagt. Jevnaker er vertskommune for kunst- og kulturinstitusjonene Hadeland Glassverk og Kistefos-Museet, og har et rikt og aktivt kultur-, fritids- og idrettsliv. Veien er kort til Nordmarka, Ringkollen og Norefjell. Sentrum i Jevnaker er Nesbakken, helt i sørenden av Randsfjorden. Kommunen har 6.780 innbyggere, full barnehagedekning og et godt skoletilbud. Våre verdier er: Nytenkende - Åpen - Redelig.

Helse og omsorg søker etter en medarbeider til vår Forebyggende tjeneste – Barn, unge og familier. Tjenesten består av et familieteam, helsestasjonstjeneste, skolehelsetjeneste, jordmortjenesten og kommunepsykolog. Jevnaker kommune satser på forebyggende arbeid generelt og tidlig innsats overfor barn/unge og familier spesielt. Forebyggende tjeneste- barn, unge og familier består av dyktige fagpersoner med tverrfaglig kompetanse i tett samarbeid med andre tjenester innenfor Helse og Omsorg og innenfor området Oppvekst.

Vi er en flott gjeng som kan tilby godt arbeidsmiljø og faglig utvikling gjennom regelmessige faggrupper/møter, veiledning, sosiale aktiviteter både i og utenfor arbeidstid og mye mer.

Vi tilbyr et arbeidsmiljø:

 • Som består av bred tverrfaglig kompetanse.
 • Som jobber målrettet og strukturert.
 • Hvor det er rom for faglig diskusjoner, refleksjoner og veiledning.
 • Som holder seg oppdatert på ny forskning og undersøkelser.
 • Med varierte og utfordrende arbeidsoppgaver.

Stillingsbeskrivelse:

100 % fast stilling som helsesykepleier (helsesøster) fra 01.01.19

Slik organiseringen er i dag vil stillingen fortrinnsvis være rettet mot helsestasjon 0-5 år

Kvalifikasjoner:

 • Bachelor i sykepleie med helsesøsterutdanning.
 • Søkere med bachelor i sykepleie vil også bli vurdert ut i fra relevant videreutdanning, erfaring og interesse.
 • sertifikat for bil klasse B

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Erfaring fra helsestasjons- og skolehelsetjeneste.
 • Erfaring fra tilsvarende arbeidsområde og oppgaver.
 • Helsesøsterstudenter oppfordres til å søke
 • Generelle IKT kunnskaper.

Personlige egenskaper:

 • Du brenner for forebyggende arbeid er god på systematisk og tverrfaglig samarbeid på alle nivåer, samt er opptatt av helhetlige tjenester.
 • Du er løsningsorientert og handlekraftig
 • Personlig egnethet for denne stillingens oppgaver vektlegges.

Spørsmål om stillingen kan rettes til avdelingsleder Hege Krüger tlf. 922 92 088 hege.kruger@jevnaker.kommune.no Søknadsfrist: 18.11.2019

Det gjøres oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har bedt om ikke å bli ført opp på søkerliste.

Jevnaker kommune har innført elektroniske søknadsskjemaer, og alle søknader skal sendes inn elektronisk.

Kort om stillingen
Referansenr
18/1888
Stillingstittel
Helsesykepleier
Størrelse
100 %
Varighet
Fast

Søk på stillingen
Frist
18.11.2018
 
Søk her

Spørsmål til stillingen
Kontakt
Hege Krüger, Avdelingsleder
Telefon
922 92 088