Kontakt oss

Jevnaker kommune

Kirkegata 6
3520 Jevnaker

Finn kontaktpersoner

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 09.00-15.00

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks: 
61 31 58 50

E-post:
postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer 0532
Organisasjonsnummer 961 381 363

Hjemmehjelp

Printer

 

Jevnaker er en kommune i vekst og utvikling, strategisk plassert nær Hønefoss, Oslo og Gardermoen. Ny E16 og Ringeriksbanen er planlagt. Jevnaker er vertskommune for kunst- og kulturinstitusjonene Hadeland Glassverk og Kistefos-Museet, og har et rikt og aktivt kultur-, fritids- og idrettsliv. Veien er kort til Nordmarka, Ringkollen og Norefjell. Sentrum i Jevnaker er Nesbakken, helt i sørenden av Randsfjorden. Kommunen har 6700 innbyggere, full barnehagedekning og et godt skoletilbud.

Jevnaker omsorgs- og rehabiliteringssenter (JORS) er ressursbase for våre pleie- og omsorgstjenester. JORS inneholder blant annet Institusjon med totalt 44 sykehjemsplasser og korttidsavdeling med 10 plasser, hvorav en KØH-plass. Sykehjemsplassene er fordelt på 3 avdelinger, 2 avdelinger for personer med demens og en somatisk avdeling som også inkluderer 2 palliative plasser og avlastning. Vi har i den senere tid skilt våre omsorgsboliger, som ligger tett tilknyttet JORS, ut av den ordinære hjemmesykepleien og er i dag tilknyttet vår korttidsavdeling med noe felles personellbase. Omsorgsboligene er et trinn i omsorgstrappen som ligger mellom korttidsopphold og langtidsplass på institusjon.

Arbeidsoppgaven vil bestå av praktisk og personlig bistand i hjemmet.

Vi søker en medarbeider som:

  • Liker å jobbe med mennesker
  • Er fleksibel og løsningsorientert
  • Har evnen til å jobbe selvstendig

Krav til stillingen:

  • Førerkort klasse B

Vi tilbyr et godt arbeidsmiljø i en spennende organisasjon i utvikling og tilbyr ellers konkurransedyktige betingelser.

Det gjøres oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har bedt om ikke å bli ført opp på søkerliste.

Jevnaker kommune har innført elektroniske søknadsskjemaer, og alle søknader skal sendes elektronisk.

 

Kort om stillingen
Referansenr
17/179
Arbeidssted
Jevnaker omsorgs- og rehabiliteringssenter, hjemmebaserte tjenester
Stillingstittel
Hjemmehjelp
Størrelse
50%
Varighet
Fast
Lønn
Etter avtale. Pensjonsordning i KLP

Søk på stillingen
Frist
26.03.2017
 
Søk her

Spørsmål til stillingen
Kontakt
Avdelingsleder Line Barø
Telefon
409 00 294