Kontakt oss

Jevnaker kommune

Kirkegata 6
3520 Jevnaker

Finn kontaktpersoner

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 09.00-15.00

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks: 
61 31 58 50

E-post:
postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer 0532
Organisasjonsnummer 961 381 363

Ingeniør - Drift og forvaltning

Printer

 

Jevnaker er en kommune i vekst og utvikling, strategisk plassert nær Hønefoss, Oslo og Gardermoen. Ny E16 og Ringeriksbanen er planlagt. Jevnaker er vertskommune for kunst- og kulturinstitusjonene Hadeland Glassverk og Kistefos-Museet, og har et rikt og aktivt kultur-, fritids- og idrettsliv. Veien er kort til Nordmarka, Ringkollen og Norefjell. Sentrum i Jevnaker er Nesbakken, helt i sørenden av Randsfjorden. Kommunen har 6700 innbyggere, full barnehagedekning og et godt skoletilbud.

Ingeniør - Drift og forvaltning

NB! Søknadsfristen er endret til 13. april

I Jevnaker kommune, Drift og forvalting, er det ledig stilling som ingeniør. Stillingen rapporterer direkte til virksomhetsleder og vil være en del av ledergruppen i Drift og forvaltning.

Til stillingen ligger utvikling og prosjektledelse innenfor kommunalteknisk infrastruktur, bygg og eiendom.

Stillingen har hovedansvaret for å utarbeide prosjektunderlag i samarbeid med interne bestillere, budsjettere, gjennomføre og rapportere prosjekter. Prosjektene omfatter både drift, vedlikehold og investeringer innenfor kommunens bygningsmasse og innenfor det kommunale veinettet. 

Arbeidsoppgaver

Utarbeidelse av prosjektmandat, prosjektbegrunnelse, funksjonsbeskrivelser mm.

Budsjettere mindre prosjekter innenfor Drift og forvaltning i henhold til norsk standard og prosesskoder.

Utarbeide anbudsspesifikasjon for prosjektene i samarbeid med bestiller og våre ulike fagmiljøer.

Gjennomføre minikonkurranser mellom rammeavtaleparter.

Gjøre prosjektrelaterte innkjøpsbestillinger av varer og tjenester på kommunens rammeavtaler.

Gjennomføre mindre prosjekter fra prosjektmandat til ferdigstillelse innenfor budsjett, kvalitet og fremdrift.

Utvikle, rapportere og dokumentere interne eierskifter mellom prosjekt og driftsorganisasjonen.

Oppdatere/videreutvikle virksomhetens FDV (ISY FDV) basert på prosjektene som gjennomføres.

Kvalifikasjoner

Minimum 3-årig høyskole innenfor fagområdet. Dokumentert relevant erfaring kan kompensere for formalkompetanse.

Du har erfaring fra og ser viktigheten av å planlegge eget arbeid, og gjennomføre prosjekter på en faglig, strukturert og økonomisk tilfredsstillende måte. 

Du har en teoretisk, praktisk og økonomisk forståelse relatert til prosjektering og gjennomføring

Du har gode ferdigheter med generell bruk av PC som daglig arbeidsverktøy med relevante og bransjerelaterte programvare.

Du behersker norsk flytende, skriftlig og muntlig.

 Du har kjennskap til offentlig anskaffelser og erfaring fra leverandørstyring.

Du har god kjennskap innenfor områdets lover, forskrifter og standarder.

Personlige egenskaper

Vi søker deg med gode samarbeidsevner og gode evner til å bygge relasjoner til våre mange interne bestillere og eksterne samarbeidspartnere. Du har gode lederegenskaper og kommunikasjonsevner, du er strukturert og nøyaktig i ditt arbeid med særskilt fokus på gjennomføring, og med et godt blikk for et teoretisk og estetisk godt resultat.

Videre er du en aktiv person som er løsningsorientert og målbevisst.

Vi tilbyr 

Fast 100 % stilling i en virksomhet som i utvikling og har et godt arbeidsmiljø med ordnede forhold og gode rutiner.

Betingelser

For stillingen gjelder kommunale ansettelsesvilkår i henhold til lover, avtaler og reglement.

Annet 

Det gjøres oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har bedt om ikke å bli ført opp på søkerliste.

Jevnaker kommune har elektroniske søknadsskjemaer, og alle søknader skal sendes inn elektronisk.

Tiltredelse etter avtale.

Kort om stillingen
Referansenr
17/180
Stillingstittel
100 prosent
Lønn
Lønn etter avtale, og pensjonsordning i KLP.

Søk på stillingen
Frist
13.04.2017
 
Søk her

Spørsmål til stillingen
Kontakt
Lars Flekkerud
Telefon
911 29 616