Kontakt oss

Jevnaker kommune

Kirkegata 6
3520 Jevnaker

Finn kontaktpersoner

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 09.00-15.00

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks: 
61 31 58 50

E-post:
postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer 0532
Organisasjonsnummer 961 381 363

Kontaktlærer

Printer

 

Jevnaker er en kommune i vekst og utvikling, strategisk plassert nær Hønefoss, Oslo og Gardermoen. Ny E16 og Ringeriksbanen er planlagt. Jevnaker er vertskommune for kunst- og kulturinstitusjonene Hadeland Glassverk og Kistefos-Museet, og har et rikt og aktivt kultur-, fritids- og idrettsliv. Veien er kort til Nordmarka, Ringkollen og Norefjell. Sentrum i Jevnaker er Nesbakken, helt i sørenden av Randsfjorden. Kommunen har 6600 innbyggere, full barnehagedekning og et godt skoletilbud.

Vi trenger en kontaktlærer som ønsker å være med på å skape et helhetlig og inkluderende læringsmiljø på Bergerbakken skole

Fra skolestart 2017 er Bergerbakken skole en 1 – 7 skole med ca. 280 elever.  Skolen jobber for å skape et helhetlig læringsmiljø for elevene, der både undervisning og SFO sees på som en helhet.  Vi har felles møtearenaer for alle ansatte hver uke.

Vi har et personale på 48 inkludert SFO. Våre satsningsområder er:

  • Arbeid med lesing og regning som grunnleggende ferdighet i alle fag
  • Arbeid med det psykososiale miljøet og utvikling av sosial kompetanse gjennom metoden «Problemløsning Gjennom Samarbeid» (PGS) av Ross Greene
  • Vurdering For Læring (VFL)

Vi trenger en dyktig kontaktlærer på 4. trinn fra august 2017

Formelle kvalifikasjonskrav for kontaktlærer:

  • Godkjent lærerutdanning for 1. – 7. trinn

 Vi ønsker oss søkere:

  • med erfaring som lærer på 1. – 7. trinn
  • med erfaring som kontaktlærer på barnetrinnet
  • med god kjennskap til Vurdering For Læring (VFL)
  • som er løsningsorientert og har fokus på muligheter

Stillingen er en 100 % vikariat for skoleåret 2017/2018 evt. fast stilling. Søknadsfrist er 28. mai 2017.

Personlig egnethet vil bli tillagt stor betydning.

Det gjøres oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har bedt om ikke å bli ført opp på søkerliste

Er det noe du lurer på – kontakt rektor Roy Korslien tlf. 924 93 824 roy.korslien@jevnaker.kommune,no

Jevnaker kommune har innført elektroniske søknadsskjemaer, og alle søknader skal sendes elektronisk via www.jevnaker.kommune.no

Kort om stillingen
Referansenr
17/876
Arbeidssted
Bergerbakken skole
Stillingstittel
Kontaktlærer
Varighet
Fast

Søk på stillingen
Frist
28.05.2017
 
Søk her

Spørsmål til stillingen
Kontakt
Roy Korslien, Rektor
Telefon
924 93 824