Kontakt oss

Jevnaker kommune

Kirkegata 6
3520 Jevnaker

Finn kontaktpersoner

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 09.00-15.00

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks: 
61 31 58 50

E-post:
postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer 0532
Organisasjonsnummer 961 381 363

Lærerstillinger i skolene 2017/2018

Printer

 

Jevnaker er en kommune i vekst og utvikling, strategisk plassert nær Hønefoss, Oslo og Gardermoen. Ny E16 og Ringeriksbanen er planlagt. Jevnaker er vertskommune for kunst- og kulturinstitusjonene Hadeland Glassverk og Kistefos-Museet, og har et rikt og aktivt kultur-, fritids- og idrettsliv. Veien er kort til Nordmarka, Ringkollen og Norefjell. Sentrum i Jevnaker er Nesbakken, helt i sørenden av Randsfjorden. Kommunen har 6700 innbyggere, full barnehagedekning og et godt skoletilbud.

Jevnaker kommune har 3 grunnskoler. Bergerbakken skole med 1-4.klassetrinn som adminstrativt utvides til 1.-7.klassetrinn fra skolestart 2017, Toso skole med 1.-7.klassetrinn og Jevnaker skole 5.-10.klassetrinn fram til 2019 da skolen vil bli ren ungdomsskole. Skolene har fokus på grunnleggende ferdigheter og god sosial kompetanse. Vi ønsker lærere som er gode klasseledere og har god faglig kompetanse. Skolene i Jevnaker jobber sammen for å heve den kollektive kapasiteten i kommunens skoler.

Bergerbakken skole (1.-7.trinn)
Ønsker søkere til evt ledige faste stillinger/vikariater som:

 • Har erfaring som lærer på 1. – 7. trinn
 • Har god kjennskap til «Vurdering For Læring – VFL»
 • Er løsningsorientert og har fokus på muligheter
 • Erfaring fra arbeid med barn med særskilte behov
 • Kan finne løsninger på små og store utfordringer i hverdagen i samarbeid med elevene

Eventuelle spørsmål til stillingene kan rettes rektor Roy Korslien, tlf 92 49 38 24 eller på e-post roy.korslien@jevnaker.kommune.no


Toso skole (1.-7.trinn)
Toso skole er en to-parallell barneskole fra 1.- 7. trinn med for tiden 271 elever og 44 ansatte. Skolen kjennetegnes ved høy trivsel blant ansatte og elever, målrettet arbeid, godt samarbeidsmiljø og humor. Fra 01.08.17 vil det bli ledig et uspesifisert antall stillinger, både vikariater og faste.

Toso skole trenger dyktige medarbeidere. I arbeidet med å utvikle "Den gode skolen" er fokuset satt på systematisk arbeid med grunnleggende ferdigheter og et godt psykososialt miljø. Arbeid med grunnleggende lese- og skriveferdigheter er for tiden et hovedsatsingsområde og språkløyper benyttes som felles verktøy på 1-7 trinn.

Vi søker lærere med kompetanse til å undervise på 1.-7. trinn. Det kan bli tillagt kontaktlærerfunksjon til stillingene, og følgende vil bli vektlagt ved ansettelse:

 • Klasseledelse
 • Formidlingsevne
 • Samarbeidsevne 

Eventuelle spørsmål til stillingene kan rettes til kst rektor Sverre Haug, tlf 92408659 eller på e post svh@jevnaker.kommune.no


Jevnaker skole (8.-10.trinn)    
Jevnaker skole har pr dd til sammen 361 elever hvorav 253 tilhører skolens u-trinn. Vi er i et lite generasjonsskifte og noen av våre eldre trofaste lærere ønsker å slutte. Derfor har vi flere faste stillinger og vikariater på både mellomtrinn og ungdomstrinn ledig fra 01.08.17. Mellomtrinnets ansatte vil fra skolestart 2017 administrativt tilhøre Bergerbakken skole.

Det er spesielt ønskelig med kompetanse i matematikk, naturfag, norsk, engelsk og tysk.

Kontaktlærerfunksjon må påregnes, og følgende vil bli vektlagt ved ansettelse:

 • Klasseledelse
 • Formidlingsevne
 • Samarbeidsevne
 • Personlig egnethet

Eventuelle spørsmål til stillingene kan rettes til rektor-vikar Eyvor Jahren, tlf 40 91 46 96 eller på e-post eyvor.jahren@jevnaker.kommune.no


Andre lærerstillinger som blir ledige før skolestart:
Dersom stillingene over ikke passer din fagkompetanse, vil vi likevel at du søker. Den kan bli flere ledige stillinger før skolestart i august 2017.

Formelle kvalifikasjonskrav:
Lærerutdanning i samsvar med regelverk for gjeldende stilling.

Vi søker etter lærere som er:

 • innstilt på samarbeid, og som har evne til å jobbe selvstendig
 • opptatt av at elevenes utvikling og læring står i sentrum
 • engasjer, kreativ, fleksibel og løsningsorienter
 • utviklingsorientert og har gode ikt-ferdigheter
 • glad i å undervise både ute og inne
 • klar for en arbeidshverdag med høyt tempo og er et godt tilskudd til positivt arbeidsmiljø
 • personlig egnet

Menn oppfordres til å søke!

Politiattest må innleveres før tiltredelse.

Det gjøres oppmerksom på at opplysninger om søker kan blir offentliggjort selv om søker har bedt om ikke å bli ført opp på søkerliste.

Kort om stillingen
Referansenr
17/171
Arbeidssted
Jevnakerskolene
Lønn
Etter avtale. Pensjonsordning i Statens pensjonskasse

Søk på stillingen
Frist
26.03.2017
 
Søk her