Kontakt oss

Jevnaker kommune

Kirkegata 6
3520 Jevnaker

Finn kontaktpersoner

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 09.00-15.00

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks: 
61 31 58 50

E-post:
postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer 0532
Organisasjonsnummer 961 381 363

Lærervikariater - Bergerbakken skole

Printer

 

Jevnaker er en kommune i vekst og utvikling, strategisk plassert nær Hønefoss, Oslo og Gardermoen. Nye E16 og Ringeriksbanen er planlagt. Jevnaker er vertskommune for kunst- og kulturinstitusjonene Hadeland Glassverk og Kistefos-Museet, og har et rikt og aktivt kultur-, fritids- og idrettsliv. Veien er kort til Nordmarka, Ringkollen og Norefjell. Sentrum i Jevnaker er Nesbakken, helt i sørenden av Randsfjorden. Kommunen har 6.780 innbyggere, full barnehagedekning og et godt skoletilbud. Våre verdier er: Nytenkende - Åpen - Redelig.

 Vi trenger kontaktlærere som ønsker å være med på å skape et helhetlig og inkluderende læringsmiljø på Bergerbakken skole

Bergerbakken skole er en barneskoleskole med ca. 280 elever. Skolen har gode resultater både faglig og sosialt og jobber for å skape et helhetlig læringsmiljø for elevene, der både undervisning og SFO sees på som en helhet. Vi har felles møtearenaer for alle ansatte hver uke.

Vi har et personale på 48 inkludert SFO. Våre satsningsområder er:

 • Arbeid med lesing og regning som grunnleggende ferdighet i alle fag
 • Arbeid med det psykososiale miljøet og utvikling av sosial kompetanse gjennom metoden «Problemløsning Gjennom Samarbeid» (PGS) av Ross Greene
 • Vurdering For Læring (VFL)

Vi trenger 1 – 2 dyktige kontaktlærere

Formelle kvalifikasjonskrav for stillingene:

 • Godkjent lærerutdanning for 1. – 7. trinn
 • Annen pedagogisk utdanning

Vi ønsker oss søkere:

 • med erfaring som lærer på 1. – 7. trinn
 • som er nyutdannet
 • med erfaring som spesialpedagog
 • med erfaring som kontaktlærer på barnetrinnet
 • med god kjennskap til Vurdering For Læring (VFL)
 • som er løsningsorientert og har fokus på muligheter

Stillingene er vikariater på inntil 1 år og begge er på 100 %. Søknadsfrist er 23. september 2018.

Personlig egnethet vil bli tillagt stor betydning. Menn oppfordres til å søke

Det gjøres oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har bedt om ikke å bli ført opp på søkerliste

Er det noe du lurer på – kontakt rektor Roy Korslien tlf. 924 93 824 roy.korslien@jevnaker.kommune,no

Inspektør Randi Kostøl tlf. 408 06 872 randi.kostol@jevnaker.kommune.no

Jevnaker kommune har innført elektroniske søknadsskjemaer, og alle søknader skal sendes elektronisk via www.jevnaker.kommune.no

Kort om stillingen
Referansenr
18/1616
Arbeidssted
Bergerbakken skole
Størrelse
100 %
Varighet
Vikariat

Søk på stillingen
Frist
23.09.2018
 
Søk her

Spørsmål til stillingen
Kontakt
Roy Korslien, Rektor
Telefon
924 93 824
Kontakt
Randi Kostøl, Inspektør
Telefon
408 06 872