Kontakt oss

Jevnaker kommune

Kirkegata 6
3520 Jevnaker

Finn kontaktpersoner

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 09.00-15.00

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks: 
61 31 58 50

E-post:postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer: 3053
Organisasjonsnummer: 961 381 363

Lærlingplasser i Jevnaker kommune

Printer

 

Jevnaker er en kommune i vekst og utvikling, strategisk plassert nær Hønefoss, Oslo og Gardermoen. Nye E16 og Ringeriksbanen er planlagt. Jevnaker er vertskommune for kunst- og kulturinstitusjonene Hadeland Glassverk og Kistefos-Museet, og har et rikt og aktivt kultur-, fritids- og idrettsliv. Veien er kort til Nordmarka, Ringkollen og Norefjell. Sentrum i Jevnaker er Nesbakken, helt i sørenden av Randsfjorden. Kommunen har ca. 6.850 innbyggere, full barnehagedekning og et godt skoletilbud. Våre verdier er: Nytenkende - Åpen - Redelig.

Jevnaker kommune samarbeider med Lunner kommune vedrørende lærlingplasser og alle søknader vedrørende lærlingplass administreres derfor av Lunner kommune.

Her finner dere linker for å søke lærlingplass hos oss:

Helsefagarbeider https://stilling.lunner.kommune.no/recruitment/opening?1

Barne- og ungdomsarbeider https://stilling.lunner.kommune.no/recruitment/opening?2

IKT-service https://stilling.lunner.kommune.no/recruitment/opening?4

Vi ser frem til nettop DIN søknad hos oss!

 

Søk på stillingen
Frist
02.03.2020