Kontakt oss

Jevnaker kommune

Kirkegata 6
3520 Jevnaker

Finn kontaktpersoner

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 09.00-15.00

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks: 
61 31 58 50

E-post:postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer 0532
Organisasjonsnummer 961 381 363

Miljøterapeut - 50% vikariat

Printer

 

Jevnaker er en kommune i vekst og utvikling, strategisk plassert nær Hønefoss, Oslo og Gardermoen. Nye E16 og Ringeriksbanen er planlagt. Jevnaker er vertskommune for kunst- og kulturinstitusjonene Hadeland Glassverk og Kistefos-Museet, og har et rikt og aktivt kultur-, fritids- og idrettsliv. Veien er kort til Nordmarka, Ringkollen og Norefjell. Sentrum i Jevnaker er Nesbakken, helt i sørenden av Randsfjorden. Kommunen har 6.780 innbyggere, full barnehagedekning og et godt skoletilbud. Våre verdier er: Nytenkende - Åpen - Redelig.

Psykisk helse- og oppfølgingsteam søker etter en med 3 årig relevant høgskoleutdanning og videreutdanning i psykisk helsearbeid. Stillingen er et 50 % vikariat i perioden 15.09.19 – 31.12.20. Det er mulighet for forlengelse.

Psykisk helse- og oppfølgingsteam er en avdeling under Helse og omsorg. Vi har kontorer i tilknytning til Samfunnshuset i sentrum av Jevnaker og gir tjenester til brukere som har utfordringer knyttet til psykisk helse/rus/avhengighet. Tjenestene gis etter vedtak og våre brukere er i all hovedsak voksne over 18 år.

Vi søker deg som har erfaring med brukergruppen vi gir tjenester til. Har du annen relevant utdanning i tillegg som f.eks kognitiv terapi er dette noe vi har behov for.

Stillingens arbeidsoppgaver:

•          Kartlegging

•          Saksbehandling/vedtaksskriving

•          Støttesamtaler/behandling

•          Journalføring

•          Samarbeid internt/eksternt

•          Noe oppfølging ute må påregnes

Krav til søker:

•          3 årig relevant høgskoleutdanning (sykepleier, vernepleier, sosionom, barnevernspedagog)

•          Videreutdanning i psykisk helsearbeid

•          Gode IKT kunnskaper

•          Du må ha førerkort

Personlig egnethet vektlegges.

Arbeidstid er på dagtid.

Lønn etter vanlige kommunale vilkår.

Spørsmål om stillingen kan rettes til avdelingsleder Mette Lise Mathisen, tlf 409 04 253.

Søknadsfrist: 30.09.19

Det gjøres oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har bedt om ikke å bli ført opp på søkerliste.

Jevnaker kommune har innført elektroniske søknadsskjemaer, og alle søknader skal sendes inn elektronisk

 

Kort om stillingen
Referansenr
19/1364
Størrelse
50 %
Varighet
Vikariat

Søk på stillingen
Frist
30.09.2019
 
Søk her

Spørsmål til stillingen
Kontakt
Mette Lise Mathisen, Avdelingsleder
Telefon
409 04 253