Kontakt oss

Jevnaker kommune

Kirkegata 6
3520 Jevnaker

Finn kontaktpersoner

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 09.00-15.00

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks: 
61 31 58 50

E-post:
postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer 0532
Organisasjonsnummer 961 381 363

Miljøterapeut - Psykisk helse og oppfølgingsteam

Printer

 

Jevnaker er en kommune i vekst og utvikling, strategisk plassert nær Hønefoss, Oslo og Gardermoen. Nye E16 og Ringeriksbanen er planlagt. Jevnaker er vertskommune for kunst- og kulturinstitusjonene Hadeland Glassverk og Kistefos-Museet, og har et rikt og aktivt kultur-, fritids- og idrettsliv. Veien er kort til Nordmarka, Ringkollen og Norefjell. Sentrum i Jevnaker er Nesbakken, helt i sørenden av Randsfjorden. Kommunen har 6700 innbyggere, full barnehagedekning og et godt skoletilbud. Våre verdier er: Nytenkende - Åpen - Redelig.

Miljøterapeut

Dagtid med 37,5 timers arbeidsuke.

Psykisk helse- og oppfølgingsteam følger opp ungdom og voksne som har utfordringer knyttet til psykisk helse og/eller rus/avhengighet. Teamet er tverrfaglig sammensatt og jobber etter et recoveryorientert perspektiv.

Stillingens arbeidsområde:

 • Miljøterapeutisk arbeid
 • Tett oppfølging i hjemmet og aktivitet
 • Individuell oppfølging gjennom samtaler og veiledning
 • Praktisk bistand
 • Kartlegging og utredning
 • Vurdere, iverksette, gjennomføre og evaluere tiltak
 • Koordinator for individuell plan (I.P)
 • Koordinering av tjenester
 • Samarbeide med andre interne og eksterne instanser
 • Pårørendearbeid

Kvalifikasjoner:

 • Relevant 3-årig høgskole/universitetsutdanning
 • Ønskelig med videreutdanning innen rus og/eller psykisk helse eller annen relevant videreutdanning
 • Ønskelig med erfaring fra lignende arbeid
 • Være selvstendig og evne til å se muligheter
 • God til å skape relasjoner
 • Interesse og engasjement for å jobbe med målgruppen
 • Kreativ og tenke «utenfor boksen»
 • Være fleksibel og tilpasse tjenester etter brukernes behov
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt
 • Førerkort klasse B

Vi tilbyr:

 • Varierte arbeidsoppgaver
 • Fleksibel og spennende arbeidshverdag
 • Godt arbeidsmiljø og faglig utvikling
 • Engasjerte kollegaer og tverrfaglig samarbeid
 • Lønn etter gjeldende avtaler

Det gjøres oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har bedt om ikke å bli ført opp på søkerliste.

Jevnaker kommune ønsker at alle søknader skal sendes inn elektronisk.
Kort om stillingen
Referansenr
17/1339-1
Arbeidssted
Helse og omsorg, Psykisk helse
Stillingstittel
Miljøterapeut
Størrelse
100 %
Varighet
Fast

Søk på stillingen
Frist
15.08.2017
 
Søk her

Spørsmål til stillingen
Kontakt
Anne-Sofie Hellberg, Avdelingsleder
Telefon
409 04 253
Kontakt
Camilla Glemmestad, Psykiatrisk sykepleier
Telefon
452 77 682