Kontakt oss

Jevnaker kommune

Kirkegata 6
3520 Jevnaker

Finn kontaktpersoner

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 09.00-15.00

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks: 
61 31 58 50

E-post:
postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer 0532
Organisasjonsnummer 961 381 363

Miljøterapeut

Printer

 

Jevnaker er en kommune i vekst og utvikling, strategisk plassert nær Hønefoss, Oslo og Gardermoen. Ny E16 og Ringeriksbanen er planlagt. Jevnaker er vertskommune for kunst- og kulturinstitusjonene Hadeland Glassverk og Kistefos-Museet, og har et rikt og aktivt kultur-, fritids- og idrettsliv. Veien er kort til Nordmarka, Ringkollen og Norefjell. Sentrum i Jevnaker er Nesbakken, helt i sørenden av Randsfjorden. Kommunen har 6700 innbyggere, full barnehagedekning og et godt skoletilbud.

Oppfølgingsteamet rus og psykisk helse har ledig 100 % fast stilling som miljøterapeut. Dagtid med 37,5 timers arbeidsuke.
Teamet gir oppfølging til ungdom og voksne som har psykiske helseutfordringer og/eller rus/avhengighetsproblemer. Teamet er tverrfaglig sammensatt og jobber etter et recoveryorientert perspektiv.

Stillingens arbeidsområde:

 • Miljøterapeutisk arbeid
 • Tett oppfølging i hjemmet og aktiviteter
 • Individuell oppfølging gjennom samtaler og veiledning
 • Praktisk bistand
 • Kartlegging og utredning
 • Vurdere, iverksette, gjennomføre og evaluere tiltak
 • Koordinering av tjenester
 • Samarbeide med andre interne og eksterne instanser
 • Pårørendearbeid

Kvalifikasjonskrav:

 • Relevant 3-årig høgskole/universitetsutdanning 
 • Ønskelig med videreutdanning innen rus og/eller psykisk helse eller annen relevant videreutdanning
 • Ønskelig med erfaring fra lignende arbeid
 • Være selvstendig og evne til å se muligheter
 • God til å skape relasjoner
 • Interesse og engasjement for å jobbe med målgruppen
 • Kreativ og tenke «utenfor boksen»
 • Være fleksibel og tilpasse tjenester etter brukernes behov
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Førerkort klasse B

Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr:

 • Varierte arbeidsoppgaver
 • Fleksibel og spennende arbeidshverdag
 • Godt arbeidsmiljø og faglig utvikling
 • Engasjerte kollegaer og tverrfaglig samarbeid
 • Lønn etter gjeldende avtaler

Det gjøres oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har bedt om ikke å bli ført opp på søkerliste.

Jevnaker kommune har innført elektroniske søknadsskjemaer, og alle søknader skal sendes elektronisk.

Kort om stillingen
Referansenr
17/560
Arbeidssted
Helse og omsorg
Stillingstittel
Miljøterapeut
Størrelse
100%
Varighet
Fast
Lønn
Etter avtale. Pensjonsordning i KLP

Søk på stillingen
Frist
28.05.2017
 
Søk her

Spørsmål til stillingen
Kontakt
Fagansvarlig Ann-Sofie Hellberg
Telefon
409 04 253
Kontakt
Virksomhetsleder Marianne Solheim
Telefon
977 90 057