Kontakt oss

Jevnaker kommune

Kirkegata 6
3520 Jevnaker

Finn kontaktpersoner

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 09.00-15.00

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks: 
61 31 58 50

E-post:
postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer 0532
Organisasjonsnummer 961 381 363

Overbrannmester med overbefalsvakt

Printer

 

Jevnaker er en kommune i vekst og utvikling, strategisk plassert nær Hønefoss, Oslo og Gardermoen. Ny E16 og Ringeriksbanen er planlagt. Jevnaker er vertskommune for kunst- og kulturinstitusjonene Hadeland Glassverk og Kistefos-Museet, og har et rikt og aktivt kultur-, fritids- og idrettsliv. Veien er kort til Nordmarka, Ringkollen og Norefjell. Sentrum i Jevnaker er Nesbakken, helt i sørenden av Randsfjorden. Kommunen har 6700 innbyggere, full barnehagedekning og et godt skoletilbud.

Vi kan tilby en utfordrende og spennende stilling som overbrannmester i Jevnaker brann og redning.

Stillingen innebærer overordnet vakt i dreiende døgnkontinuerlig vaktordning, og som har brannsjefens myndighet i innsatssituasjoner. Vaktordningen innebærer vakt hver 4. uke, og stillingen deles mellom brannsjef, varabrannsjef og overbrannmester. Stillingen vil inngå i brannvesenets lederteam.

Vi søker etter en som er engasjert innenfor beredskap, brannforebyggende arbeid, er utviklingsorientert og med gode lederegenskaper. Stillingen kreves at du bor i Jevnaker kommune og at du ved vakt må være innenfor kommunens grenser. En må være villig til å gjennomføre lovpålagt utdanning for å tilfredsstille myndighetenes kompetansekrav for stillingen. 

Hovedarbeidsoppgaver:

 • Overordnet innsatsledelse av brannvesenet ressurser under innsats
 • Må samarbeide med andre innen utrykningsetater
 • Ivareta strategiske valg for innsatsen og administrative forhold.    
 • Rapporteringer til leder og myndigheter.
 • Sørge for beredskap og innsats vedrørende farlig gods.
 • Fagleder brann er Skadestedsleders rådgiver i sikkerhetsspørsmål hva angår brann, redning, farlig gods og lignende.
 • Andre oppgaver kan bli ilagt stillingen.

Vi kan tilby:

 • Et spennende og utfordrende arbeid til beste for bygda vår
 • Opplæring
 • Et spennende og inspirerende arbeidsmiljø sammen med gode kolleger
 • Pensjonsordning i KLP
 • Lønn og arbeidsvilkår etter reglement, lov og avtaleverk

 Kvalifikasjonskrav:

 • Utdanning som beskrevet i dimensjoneringsforskriften § 7-10
 • Er i god fysisk og psykisk form
 • Disponerer egen bil
 • Må ha førerkort kl. B, C, utrykningsbevis 160.
 • Ledererfaring vil være en fordel
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Positiv holdning til samarbeid og samarbeidsevner
 • Får avtale med din hovedarbeidsgiver om at du kan disponeres av brannvesenet ved utrykninger og øvelser, samt gis anledning til lovpålagt utdanning/kursing
 • Søker som ikke tilfredsstiller kravene til utdanning, må være villig til å gjennomføre nødvendig tilleggsutdanning
 • Før ansettelse fremlegger legeattest som tilfredsstiller kravet til røyk og kjemikaliedykking, samt politiattest
 • Personlig egnethet

Attester og vitnemål tas med til intervju. Attester og vitnemål returneres ikke.

Jevnaker kommune har innført elektroniske søknadsskjemaer, og alle søknader skal sendes elektronisk

Det gjøres oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentlige selv om søker har bedt om ikke å bli ført opp på søkerliste.

Kort om stillingen
Referansenr
17/273
Arbeidssted
Jevnaker Brann og redning
Stillingstittel
Overbrannmester
Størrelse
2,79%
Varighet
Deltid
Tiltredelse
01.05.2017
Lønn
Etter avtale.

Søk på stillingen
Frist
26.03.2017
 
Søk her

Spørsmål til stillingen
Kontakt
Brannsjef Tonny Jensen
Telefon
907 72 311
Kontakt
Varabrannsjef Ole Kristian Jakobsen
Telefon
901 77 173