Kontakt oss

Jevnaker kommune

Kirkegata 6
3520 Jevnaker

Finn kontaktpersoner

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 09.00-15.00

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks: 
61 31 58 50

E-post:
postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer 0532
Organisasjonsnummer 961 381 363

PP-rådgiver

Printer

 

PP-rådgiver Jevnaker kommune

Jevnaker er en kommune i vekst og utvikling, strategisk plassert nær Hønefoss, Oslo og Gardermoen. Ny E16 og Ringeriksbanen er planlagt. Jevnaker er vertskommune for kunst – og kulturinstitusjonen Hadeland Glassverk og Kistefos-museet, og har et rikt og aktivt kultur-, fritids- og idrettsliv. Veien er kort til Nordmarka, Ringkollen og Norefjell. Sentrum i Jevnaker er Nesbakken, helt i sørenden av Randsfjorden. Kommunen har 6700 innbyggere, full barnehagedekning og et godt skoletilbud.

Vi søker PP-rådgiver i 100 % fast stilling. Vi søker deg som er engasjert, utviklingsorientert og som brenner for å bidra til å videreutvikle skoler og barnehager til inkluderende læringsfellesskap med våre PP- rådgivere og logoped som gode veiledere.

Arbeidsoppgaver

 • Utredning og sakkyndig vurdering i hovedsak for rett til spesialpedagogisk hjelp i barnehage, og spesialundervisning i skole
 • Systemarbeid og veiledning i barnehage og skole.
 • Direkte arbeid med barn og deres familier.
 • Tverrfaglig samarbeid
 • Interne drifts og utviklingsoppgaver

Kvalifikasjoner

 • Pedagogisk – psykologisk kompetanse på masternivå, som bygger på en grunnutdanning innenfor pedagogikk, spesialpedagogikk eller psykologi
 • Det ønskes test- og utredningskompetanse og erfaring fra sakkyndighetsarbeid i PPT
 • Det ønskes erfaring i å veilede og lede gruppeprosesser for arbeid med kompetanse – og systemutvikling
 • Det ønskes erfaring fra pedagogisk arbeid og ledelse i barnehage og /eller grunnskole, og flerfaglig samarbeid
 • Kunnskap om spesialpedagogisk hjelp, tilpasset opplæring og spesialundervisning
 • God skriftlig og muntlig framstilling på norsk
 • Ansatte må ha førerkort og kunne disponere egen bil i tjenesten
 • Personlig egnethet

Vi tilbyr

 • En spennende jobb i en kommune med en helhetlig satsning på barn og ungdom
 • Faglig interessante og varierte oppgaver
 • Engasjerte kollegaer og samarbeidspartnere
 • Deltakelse i opplæring i samarbeid med bla.  Statped, ressursteam barnehage og skole
 • Gjennom deltakelse og samarbeid vurderes det å være gode muligheter for medvirkning og egenutvikling.
 • 100 % fast stilling
 • Lønn og tiltredelse etter avtale 

Jevnaker kommune har innført elektroniske søknadsskjemaer, og alle søknader skal sendes elektronisk

Kort om stillingen
Referansenr
17/840
Stillingstittel
PP-rådgiver
Størrelse
100%
Varighet
Fast
Lønn
Etter avtale. Pensjonsordning i KLP

Søk på stillingen
Frist
28.05.2017
 
Søk her

Spørsmål til stillingen
Kontakt
Kommunalsjef oppvekst Berthe C. Bjørnstad
Telefon
992 75 642