Kontakt oss

Jevnaker kommune

Kirkegata 6
3520 Jevnaker

Finn kontaktpersoner

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 09.00-15.00

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks: 
61 31 58 50

E-post:postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer: 3053
Organisasjonsnummer: 961 381 363

Pedagogisk leder i Nesbakken barnehage - 2 stillinger

Printer

 

Jevnaker er en kommune i vekst og utvikling, strategisk plassert nær Hønefoss, Oslo og Gardermoen. Ny E16 og Ringeriksbanen er planlagt. Jevnaker er vertskommune for kunst – og kulturinstitusjonen Hadeland Glassverk og Kistefos-museet, og har et rikt og aktivt kultur-, fritids- og idrettsliv. Veien er kort til Nordmarka, Ringkollen og Norefjell. Sentrum i Jevnaker er Nesbakken, helt i sørenden av Randsfjorden. Kommunen har 6850 innbyggere, full barnehagedekning og et godt skoletilbud. Våre verdier er: Nytenkende – Åpen - Redelig

Vi søker engasjerte og dyktige barnehagelærere. Nesbakken barnehage, i Jevnaker sentrum, utvider med en avdeling og blir dermed en 3 avdelings barnehage. Barnehagen er en av fire kommunale barnehager og vi samarbeider tett for at alle barna på Jevnaker til enhver tid skal få det beste tilbudet.

Arbeidsoppgaver

 • Pådriver og medspiller i pedagogisk utviklingsarbeid
 • Planlegge og legge til rette for gode lærings- og utviklingsarenaer for barna
 • Være støtte og veileder for enkeltbarn og i barnegrupper
 • Se det enkelte barn og dets behov
 • Bidra til kollektiv kompetanseutvikling i personalgruppa
 • Bidra til et godt samarbeid mellom barnehage og hjem

Kvalifikasjoner

 • Godkjent barnehagelærerutdanning
 • Ønskelig med erfaring med barn med ulik språklig og kulturell bakgrunn
 • Gode IKT ferdigheter
 • Beherske norsk muntlig og skriftlig utmerket
 • Gode samarbeidsevner og godt humør
 • Personlig egnethet

Vi søker deg som

 • Har god relasjonskompetanse
 • Er leken i møte med barn og grunnleggende raus
 • Evner å se og etablere god kontakt med alle barn og foreldre
 • Liker å jobbe i et flerkulturelt miljø
 • Har kunnskaper og erfaringer med aldersgruppa 0-3 år
 • Liker å jobbe selvstendig og i team
 • Yter det” lille ekstra”
 • Tar ansvar for egen helse
 • Er faglig nysgjerrig og utviklingsorientert
 • Ønsker å jobbe etter Nesbakken barnehages føringer

Søknadsfrist:  23.02.20

Tiltredelse:  01.08.2020

Lønn- og arbeidsvilkår etter fastsatt lov og avtaleverk.

Gyldig politiattest etter barnehageloven § 19 framlegges ved tilsetting av personell som skal jobbe med barn og ungdom.

Iflg. Offentlighetslovens §25 plikter arbeidsgiver å gjøre søkere oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å bli unntatt offentlighet. Jevnaker kommune vil varsle søkere som har bedt om unntakelse fra offentlighet hvis dette ønsket ikke kan imøtekommes.

Kontaktinfo

Ønsker du å vite mer om stillingene, ta kontakt med virksomhetsleder Heidi A. Solheim tlf: 41420732

haso@jevnaker.kommune.no

Du leverer søknaden elektronisk http://www.jevnaker.kommune.no/

Les mer om Jevnaker kommune og barnehager på http://www.jevnaker.kommune.no/

 

Kort om stillingen
Arbeidssted
Nesbakken barnehage
Stillingstittel
Pedagogisk leder
Størrelse
100 %
Varighet
Fast
Tiltredelse
01.08.2020

Søk på stillingen
Frist
23.02.2020
 
Søk her

Spørsmål til stillingen
Kontakt
Heidi A Solheim, Virksomhetsleder
Telefon
41 42 07 32