Kontakt oss

Jevnaker kommune

Kirkegata 6
3520 Jevnaker

Finn kontaktpersoner

Åpningstid sentralbord og servicetorg
kl 09.00-15.00

Telefon:
61 31 57 00

Telefaks: 
61 31 58 50

E-post:
postmottak@jevnaker.kommune.no

Kommunenummer 0532
Organisasjonsnummer 961 381 363

Personalkonsulent

Printer

 

Jevnaker er en kommune i vekst og utvikling, strategisk plassert nær Hønefoss, Oslo og Gardermoen. Ny E16 og Ringeriksbanen er planlagt. Jevnaker er vertskommune for kunst- og kulturinstitusjonene Hadeland Glassverk og Kistefos-Museet, og har et rikt og aktivt kultur-, fritids- og idrettsliv. Veien er kort til Nordmarka, Ringkollen og Norefjell. Sentrum i Jevnaker er Nesbakken, helt i sørenden av Randsfjorden. Kommunen har 6600 innbyggere, full barnehagedekning og et godt skoletilbud.

Jevnaker kommune har ledig 100 % fast stilling som personalkonsulent i sentral stab.

Personal er organisatorisk plassert i sentral stab med to årsverk, og ivaretar og utvikler kommunens overordnede HR strategi samt arbeidsgiverfunksjon.

Arbeidsoppgaver:

 • Være en støttespiller og rådgiver for ledere og medarbeidere vedrørende HR relaterte spørsmål
 • Strategisk HR (analyse – kompetanseplaner – utvikling)
 • Stillingsutlysninger og bistå i rekrutteringsprosesser
 • Rådgiver i HMS arbeidet
 • IA arbeid
 • Tiltaksøkonomi – søking av midler i NAV
 • Bruk og vedlikehold av våre HR systemer samt oppdatering av våre håndbøker
 • Medarbeiderundersøkelser – oppfølging av virksomhetene

Ønskede kvalifikasjoner:

 •  Relevant høyskoleutdanning på Bachelor nivå
 •  Relevant arbeidserfaring fra HR/personal
 •  Kjennskap til offentlig forvaltning
 •  Rekrutteringskompetanse
 •  Kunnskap om tariffavtaler og lønnsstrukturer
 •  God analytisk kompetanse
 •  God relasjonskompetanse

Personlige egenskaper:

 •  Strukturert
 •  Du liker å videreutvikle deg og dele dette med andre
 •  Nytenkende og omstillingsvillig: at du tar en aktiv rolle til kontinuerlige  forbedringerav tjenestene
 •  Høy integritet
 •  Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 •  God skriftlig framstillingsevne

Personlig egnethet vektlegges.

Vi tilbyr:

 •  Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver i et sammensatt fagmiljø
 •  Gode muligheter for utvikling innenfor fagområdet
 •  Lønn etter kvalifikasjoner
 •  Fleksitidsordning
 •  Offentlig pensjonsordning

 

Alle søknader skal sendes elektronisk via vår søknadsportal. Se jevnaker.kommune.no

Hvis du har spørsmål, ta gjerne kontakt med:

Leder sentral stab Ragnhild Collet-Hanssen på telefon 936 88 603 eller

Personalsjef John Steinar Granheim på telefon 907 96 611

Søknadsfrist er 28.05.2017.

Det gjøres oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker harbedt om og ikke bli ført opp på søkerlista.

Kort om stillingen
Referansenr
17/841
Varighet
Fast
Lønn
Lønn etter avtale og pensjonsordning i KLP

Søk på stillingen
Frist
28.05.2017
 
Søk her

Spørsmål til stillingen
Kontakt
Ragnhild Collet-Hanssen
Telefon
936 88 603
Kontakt
John Steinar Granheim
Telefon
907 96 611